IBN
Închide
Şişcanu-Boz Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Evoluţia adverbului latinesc în limba română şi în alte limbi romanice
Şişcanu-Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Avatarurile parabolei în context lingvistic pt intercultural
Şişcanu-Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Prezentarea lexicografică a semiadverbelor în limba română
Şişcanu-Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Comportamentul gramatical al adverbelor în limba română
Şişcanu-Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente privind caracterul eterogen al adverbului în limba română
Şişcanu-Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente privind caracterul eterogen al adverbului în limba română
Şişcanu-Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(14) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Popa, Lucia Popa. Dicţionar de pleonasme
Şişcanu-Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Descrierea în romanul Risipitorii de M. Preda
Şişcanu-Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8