IBN
Închide
Oleinic Vera
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 1

Realizări și probleme actuale în domeniul profilaxiei, diagnosticului și al tratamentului tuberculozei la copii în Republica Moldova, în cadrul implementării „END TB STRATEGY”
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia1 , Kulciţchi Stela2 , Vîlc Valentina1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Axentii Ecaterina1 , Oleinic Vera1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Rolul factorilor inductibili de hipoxie in diagnosticul precoce al preeclampsiei
Friptu Valentin , Oleinic Vera
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Oleinic Vera , Friptu Valentin , Tofan-Scutaru Liudmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode contemporane de screening și prevenire a preeclampsiei în primul trimestru de sarcină
Oleinic Vera
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii în diagnosticul precoce al preeclampsiei
Friptu Valentin , Oleinic Vera
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Potenţial epidemiologic regional a tuberculozei pe modelul raionului Nisporeni în contextual indicilor generali.
Iavorschi Constantin1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Ciobanu Ana1 , Oleinic Vera1 , Manea Mihaela1 , Ioniţa Nina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Spitalul Raional Nisporeni IMSP
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 6 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza şi ocrotirea sănătăţii copiilor în perioada neo-natală de viaţă
Iavorschi Constantin1 , Bolotnicova Valentina1 , Manea Mihaela1 , Oleinic Vera1 , Kulciţchi Stela2 , Iavorschi Elvira2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вакцинопрофилактика туберкулезной инфекции у детей Республики Молдова
Яворский Константин1 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Олейник В.1 , Чуботару В.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 АМТ Ботаника
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26, R. 2016. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Эпидемиология современного туберкулеза у детей и организация противотуберкулезной помощи в Республике Молдова
Болотникова Валентина1 , Яворский Константин1 , Чобану Аурел1 , Маня М.1 , Олейник В.1 , Казаченко М.2 , Визитеу Б.3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Районная больница г. Оргеев,
3 ПМСУ Районная больница Глодень
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 25, R. 2015. Москва. ISBN 978-5-901450-12-3.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Коморбидность у детей с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания
Болотникова Валентина1 , Яворский Константин1 , Олейник В.1 , Боян П.2 , Казаченко М.3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ПМСУ районная больница Штефан-Водэ,
3 Районная больница г. Оргеев
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 24, R. 2014. Москва. ISBN 978-5-901450-10-9.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Despre invazia cu Lamblia intestinalis la copii cu diferite stări morbide
Lungu Vera , Oboloşev Galina , Cornogolub L. , Oleinic Vera
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(24) / 2007 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные подходы к диагностике и дифференциальной диагностике туберкулеза органов дыхания у детей.
Болотникова Валентина1 , Наливайко Н.1 , Яворский Константин1 , Олейник В.1 , Marcoci Ludmila2 , Яворская Эльвира3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Муниципальная клиническая больница фтизиопульмонологии,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(14) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12