IBN
Închide
Lopatiuc Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 6

  Abordarea creativă a predării și învățării limbii române ca limbă străină
Lopatiuc Alina , Chiriac Argentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valori afective ale discursului specializat (discurs știiințific)
Lopatiuc Alina , Chiriac Argentina , Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza critică a aspectelor managementului educațioNAL
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective empirice și comunicative în discursul public medical
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte metodologice de predare a limbii române în grupele de mediciniști străini
Driga Ina , Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Persistența lexicului emotiv în discursul politic
Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

  Affective values of specialized discourse (scientific discourse)
Lopatiuc Alina , Chiriac Argentina , Driga Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea competențelor comunicative prin prisma discursului public medical
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Driga Ina , Ionici Galina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elements of language education – specialised discourse
Lopatiuc Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Empirical and communicative perspectives in medical public discourse
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Driga Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Methodological aspects of teaching the romanian language in groups of foreign medical students
Driga Ina , Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elemente nonverbale și paraverbale în procesul contextului educational
Driga Ina , Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Methodological references of the development of communication competencies in Romanian as a foreign language for medical students through values
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Trebeş-Roșca Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. ISBN 978-0-643-12109-6.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metode interactive de predare a limbii rom\ne ca limbă străină prin prisma interculturalității
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Ciubotaru Galina , Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Elemente ale persuasiunii în discursul politic
Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-104. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Methods of teaching romanian for specific purposes (refering to medical language for students from the dentistry faculty)
Chiriac Argentina , Trebeş-Roșca Tatiana , Lopatiuc Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The interactive methods of teaching romanian as a foreign language through intercultural aspect
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Driga Ina , Ciubotaru Galina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Enantiosemia - a linguistic universality
Ciubotaru Galina , Lopatiuc Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile vocabularului emoțional în discursul specializat
Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Universul emoțional al discursului repetat
Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Universul emoţional din frazeologismele limbii române
Lopatiuc Alina , Chiriac Argentina , Trebeş-Roșca Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Analiza discursului mediatic din punctul de vedere al subiectivităţii şi al afectivităţii
Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-161. Vizualizări-1488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Universul emoţional în discursul mediatic. persuasiunea
Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-147. Vizualizări-1309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Emoţiile în comunicare. Abordarea psiholingvistică a emoţiilor
Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-279. Vizualizări-3381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Analiza semantică a lexemelor ce exprimă anxietatea în limbile română şi engleză
Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25