IBN
Închide
Sanduţa Stanislav Gheorghe
Cuvinte-cheie (19): C (1), State Machine (1), DC-DC Converter (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Dispozitiv de dirijare a unei platforme şi rampe din automobil pentru persoane cu dizabilităţi
Curmei Daniel, Sanduţa Stanislav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human constitution and acid formation process
Organ Alexei1, Mereuţă Ion1, Poleacova Lilia1, Ciochină Mariana1, Sanduţa Stanislav2, Untu Boris3
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Academy of Sciences of Moldova,
3 PetruMed Clinica Medicala
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O metodă de rezolvare a problemei de sumarizare a informației textuale
Lazu Victoria1, Sanduţa Stanislav1, Ungureanu Valeria1, Safonov Ghenadie2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programming the NAO robot for human interaction
Rotaru Lilia, Sanduţa Stanislav, Ungureanu Valeria
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение процесса кислотообразования в желудке при гиперацидности под воздействием акупунктуры в точке GI4 Хэ-Гу
Орган Алексей1, Мереуца Ион 1, Полякова Лилия1, Чокинэ Мариана1, Сандуца Станислав1, Унту Борис2
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Necunoscută, Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Биологические эффекты воздействия КВЧ-терапии на организм человека
Орган Алексей1, Серебрянский Родион2, Федаш Василий1, Полякова Лилия1, Чокинэ Мариана1, Сандуца Станислав1
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Республиканская клиническая больница
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительна оценка энергоинформационного воздействия КВЧ-терапии, аурикулярной и корпоральной акупунктуры в сочетании с М-холинолитиком атропином на кислотообразующую функцию желудка
Орган Алексей1, Федаш Василий1, Чокинэ Мариана1, Полякова Лилия1, Сандуца Станислав1, Кистол Ала2, Пелипецкая-Орган Елена3
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Центр психического здоровья,
3 Офис семейного врача, с. Безеда, Бричанский район
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Chaos based communication of multi section semiconductor lasers with an air gap
Antohi Ion, Sanduţa Stanislav, Rusu Spiridon, Tronciu Vasile
Technical University of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 17 May, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8