| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Popovici Svetlana - 4. Descărcări - 3. Vizualizări - 877.

2016 - 1

Manifestarile cutaneo-mucoase in infecţia HIV/SIDA
Gogu Vladislav, Beţiu Mircea, Parţană Lucia, Nagaţ Angela, Popovici Svetlana, Cucerova Irina, Caisim Tatiana, Iasincovscaia Anna, Ţâbârnă Vasile
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Dermatologic şi Maladii Comunicabile
Curierul Medical
Nr. 3(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 25 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Tratamentul complex cu imupurin al formelor simptomatice şi asimptomatice în HIV SIDA
Pogonea Ina, Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Popovici Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Aspecte epidemiologice ale infecţiei HIV asociate cu hepatitele virale B şi C în dependenţă de stadiile clinice HIV
Spânu Constantin, Guriev Vladimir, Dmitrienco Valeria, Popovici Svetlana
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutia maladiei HIV/ SIDA pe fondal de tratament cu un nou preparat entomologic – imupurin
Ivanov Elena, Pogonea Ina, Ghicavîi Victor, Bacinschi Andrei, Popovici Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Dispensarul Dermato-Venerologic Republican
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4