IBN
Închide
David Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Abordările actuale ale tratamentului micobacteriozelor nontuberculoase.
Voloșciuc Irina , Pisarenco Serghei , David Aliona , Condraţchi Diana , Botnaru Diana , Ciobanu Nelly
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele medicale și legale ale activităților comitetului de management al tuberculozei rezistente la medicamente.
Pisarenco Serghei1 , David Aliona1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Cula Eugenia1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Functional features in interstitial lung diseases
Calaraş Diana1 , Rusu Doina12 , David Aliona2 , Botnaru Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale funcției pulmonare la pacienții cu pneumopatii interstițiale difuze
Calaraş Diana1 , Rusu Doina1 , David Aliona2 , Botnaru Victor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Bedaquilina în tratamentul tuberculozei rezistente
Donica Ana1 , Vîlc Valentina1 , Tudor Elena1 , David Aliona1 , Crivenco Galina1 , Nepoliuc Liubovi1 , Bacinschi Nicolae2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Complicaţie pulmonară după vertebroplastie percutanată
Botnaru Victor1 , Munteanu Oxana1 , David Aliona2 , Calaraş Diana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Probleme actuale ale cercetării textului de vulgarizare medicală mediatizat
David Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

BPOC la pacienţii care se adresează la asistenţa medicală înalt specializată
Pisarenco Serghei , Alexandru Sofia , Haidarlî Ion , Martîniuc Constantin , David Aliona , Rusu Doina , Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Aspecte de tratament al pacienţilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă
David Aliona
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi morfologice ale leziunilor pulmonare în tuberculoza multidrogrezistentă
Haidarlî Ion , Tudor Elena , Ciobanu Serghei , Groza Gheorghe , Cuniţchi Veaceslav , Talmaciov Mihail , Cazac Oleg , David Aliona , Varzari Alexandru
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinico-evolutive ale bronşitei acute obstructive la copiii sugari
David Aliona
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Curierul Medical
Nr. 5(329) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile modificărilor indicilor clinico-funcţionali şi ai calităţii vieţii în bronhopneumopatia cronică obstructivă
David Aliona
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности клинического течения рино-синцитиальной вирусной инфекции у детей грудного возраста
David Aliona
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Curierul Medical
Nr. 4(328) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Evaluarea calităţii vieţii la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă
David Aliona
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological particularities of pulmonary tuberculosis
Tudor Elena , Haidarlî Ion , Groza Gheorghe , Ciobanu Sergiu , Tolmaciov Mihail , Cuniţchi Veaceslav , David Aliona
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi morfologice ale tuberculozei pulmonare
Tudor Elena , Haidarlî Ion , Groza Gheorghe , Ciobanu Sergiu , Tolmaciov Mihail , Cuniţchi Veaceslav , David Aliona
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile gripei AH1N1 complicată cu pneumonie
Domente Liliana , David Aliona
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proteinoza alveolară pulmonară (Caz clinic)
Botnaru Victor1 , Munteanu Oxana1 , Haidarlî Ion2 , Semionică Iurie2 , Semicev Liubovi2 , David Aliona2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-51. Vizualizări-1252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Diagnosticul bronhopneumopatiei cronice obstructive şi calitatea vieţii (Revista literaturii)
David Aliona
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19