IBN
Închide
Sargun Artur
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2017 - 1

Synthesis and antileukaemia activity of n-(2,4-dimethylphenyl) hydrazinecarbothioamide and its azomethine derviatives
Erhan Tatiana1 , Jalba Svetlana1 , Sargun Artur1 , Barba Alic2 , Poirier Donald3 , Gulea Aurelian1 , Pahontu Elena Mihaela4
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 CHUL Research Center (Université Laval),
4 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Inhibitori de proliferare a celulelor de cancer în baza 4-(dimetilfenil)tiosemicarbazonelor şi a compuşilor coordinativi
Sargun Artur
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2013. Chişinău, 2013. .
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi agenţi anticancer şi antimicrobieni în bază de n-(dimetilfenil)tiosemicarbazone şi compuşi coordinativi
Sargun Artur
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte
SNE. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura şi proprietăţile biologice ale unor n-(dimetilfenil)tiosemicarbazone şi ale compuşilor coordinativi ai acestora cu biometale
Sargun Artur , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Synthesis and antileukaemia activity of N-(2,4-dimethylphenyl)hydrazine carbothioamide and its azomethine derivatives
Gulea Aurelian1 , Barba Alic2 , Jalbă Alexandru1 , Poirier Donald3 , Petrenko Peter A.4 , Chumakov Yurii4 , Sargun Artur
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Oncology and Molecular Endocrinology Research Center,
4 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological activity of copper(II) complexes of 2-formylpyridine 4-(dimethylphenyl) thiosemicarbazones
Sargun Artur1 , Jalbă Angela1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Gulea Aurelian1 , Sofroni Larisa3 , Stefan-van Staden Raluca-Ioana4 , Bîrcă Maria1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Oncology,
4 National Institute of Research and Development for Electrochemistry and Condensed Matter
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6