IBN
Închide
Frunză-Danail Gabriela
Cuvinte-cheie (26): feedback (2), manager (2), empatie (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Formarea competenţelor de comunicare asertivă la profesori
Frunză-Danail Gabriela
Zona Economică Liberă”Bălți”
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Paradigma valorilor profesionale în accepţia managerilor din domeniul culturii fizice
Frunză-Danail Gabriela
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 25(1) / 2016 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The paradigm of professional values in the managers’ meaning from the physical culture domain
Frunză-Danail Gabriela
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 25(1) / 2016 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Comunicarea – competenţă de bază în contextul integrării europene.
Frunză-Danail Gabriela
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 22(2) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denaturarea structurilor vocalice în limbajul televiziunii
Frunză-Danail Gabriela
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Dezvoltarea competenţelor de comunicare organizaţională la studenţii ciclului II în cadrul cursului „management, training şi leadership în cultura fizică”
Frunză-Danail Gabriela
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 18(2) / 2014 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 10 June, 2015. Descarcări-34. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Deconstrucţia limbajului uzual în comentariul sportiv
Frunză-Danail Gabriela
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Interacţiunea triftongilor şi a altor succesivităţi vocalice în rostirea limbii române
Frunză-Danail Gabriela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Interacţiunea dintre vocale şi triftongul [iau] în limba română literară şi rostirea spontană
Frunză-Danail Gabriela
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Fenomenul fonetic negativ de diftongare a triftongilor în rostirea spontană
Frunză-Danail Gabriela
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(238) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea dintre triftongi şi hiaturi în rostirea spontană
Frunză-Danail Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(20) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11