IBN
Închide

50Publicaţii

312Descărcări

22170Vizualizări

Lavric Aurelian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 22
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18

2021 - 4

Conflictul transnistrean în contextul reconfigurării ordinii mondiale
Lavric Aurelian
Agenția pentru Știință și Memorie Militară
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea moralului militarilor Republicii Moldova: educația patriotică prin prisma valorilor tradiționale
Lavric Aurelian
Agenția pentru Știință și Memorie Militară
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința civică – element fundamental al asigurării securității societale a Republicii Moldova
Lavric Aurelian
Agenția pentru Știință și Memorie Militară
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova – zonă de interes strategic pentru UE și Rusia in contextul tranziției la ordinea mondială multipolară
Lavric Aurelian
Agenția pentru Știință și Memorie Militară
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Republica Moldova în contextul tranziţiei la noua ordine mondială: riscuri şi ameninţări
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1. 2020. Chişinău. ISBN 978- 9975-3345-6-3.
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea umană în Republica Moldova: o abordare prin prisma sistemului de educaţie
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile tradiționale – factor major de asigurare a securității societale a Republicii Moldova
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Assimilation of the Western Model – Strategic Contribution to the Building and Strengthening of the Republic of Moldova State
Lavric Aurelian
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 13 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moştenirea Republicii Democratice Moldovenești (1917-1918) – factor de consolidare a statului moldovenesc contemporan
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările de securitate ale Moldovei la frontiera estică a Uniunii Europene în contextul reconfigurării spaţiului geopolitic
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma forțelor armate ale Republicii Moldova în vederea asigurării rezilienței sistemului național de apărare
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-7-4.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Republicii Moldova ca platformă de intersecţie a intereselor statelor din regiunea extinsă a Mării Negre
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Problema sărăciei în Republica Moldova: cauze fundamentale şi soluţii pentru edificarea bunăstării
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma forțelor armate ale Republicii Moldova în vederea asigurării rezilienței sistemului național de apărare
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(20) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Difficulties of the Republic of Moldova’s russian-speaking community integration: consequences on national security
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăţile integrării comunităţii rusofone din Republica Moldova: consecinţe asupra securităţii naţionale
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misiunea statului moldovenesc: de la origini până în present
Lavric Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica europeană de vecinătate – instrument al UE de promovare a securităţii în Europa de Est 
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea inovațională – element de bază al securității naționale la etapa contemporană
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(18) / 2017 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of EU in Transnistrian conflict resolution through the prism of its neighborhood policy
Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50