IBN
Închide
Furdui Sergiu
Cuvinte-cheie (80): hotărâre judecătorească (2), instanţa de judecată (2), opinie separată (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Cu privire la hotărârea judecătorească contravențională: probleme și soluții
Furdui Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 14 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam: Omul şi savantul, domnul Profesor TUDOR ROŞCA, cavaler al Ordinului Republicii, personalitate notorie şi marcantă a Ştiinţei şi Educaţiei din Republica Moldova
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”, autori: Victor Pușcaș, doctor în drept, conferențiar universitar și Valeriu Kuciuk, doctor în drept
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cu privire la contestarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii privind aplicarea sancțiunii disciplinare judecătorului
Furdui Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinie asupra lucrării „Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional“, Chişinău, 2017. — 376 p
Furdui Sergiu12
1 Curtea de Apel Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Aport la științele juridice
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument și prefață la cartea Probleme de drept și soluții în opinia separată a judecătorului
Furdui Sergiu12
1 Curtea de Apel Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(197) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codul de procedură penală: probleme și soluții ce vizează sistemul gradelor de jurisdicţie în procesul de judecată
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(195) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 February, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la opinia separată expusă la darea hotărârii judecătorești: probleme și soluţii
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța și oportunitatea activității practico-științifice a judecătorului la exercitarea și consolidarea actului de justiție in Republica Moldova
Furdui Sergiu12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinie cu privire la dreptul judecătorului de a contesta hotărârea consiliului superior al magistraturii privind aplicarea sancțiunii disciplinare
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinie cu privire la impactul activității practico-științifice a judecătorului asupra actului de justiție înfăptuit
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(196) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Codul contravenţional: probleme şi soluţii
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(39) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa şi utilitatea opinei separate expuse la darea hotărarii judecătoreşti
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(38) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinie cu privire la reformarea legii contravenționale a Republicii Moldova
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind neconcordanţa între sancţiunile prevăzute de partea specială cu cele din partea generală a codului contravenţional
Păun Petru, Păun Alexandru, Furdui Sergiu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Natura juridică a contravenţiei din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(30) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Considerente cu privire la sistemul gradelor de jurisdicţie țn procesul de judecată a cauzelor penale
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(24) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul părții vătămate în cazul examinării de către instanţa de judecată a acordului de recunoaștere a vinovăţiei
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(26) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesaj și considerente la „Probleme de drept și soluții din activitatea judecătorească”
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(25) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51