IBN
Închide
Jeleapov Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Characteristics of the main aquifer complexes and horizons. Case study – the Republic of Moldova
Jeleapov Victor
Institute of Geology and Seismology
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of modern and obsolete pesticides in groundwater of Republic of Moldova
Bogdevich Oleg12 , Ene Antoaneta2 , Cadochnikov Oleg1 , Jeleapov Victor1 , Nicoara Igor1 , Nicolau Elena3 , Culîghin Elena1 , Grigoraş Marina3
1 Institute of Geology and Seismology,
2 University "Dunarea de Jos", Galati,
3 Institute of Chemistry
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The Application of GIS Technology for Environmental Risk Assessment from Toxic Substances
Bogdevich Oleg1 , Nicoara Igor1 , Cadochnikov Oleg2 , Culîghin Elena2 , Isicico Eugen1 , Jeleapov Victor1
1 Institute of Geology and Seismology,
2 Institute of Chemistry
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Starea hidromorfologică a corpurilor de apă din bazinul hidrografic al râului Camenca (afluent al r. Prut)
Jeleapov (Chişciuc) Ana1 , Jeleapov Victor2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Возможность использования подземных вод для орошения в Республике Молдова
Жалалите Г. , Желяпов В. , Nicoara Igor
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Metodologii moderne de monitorizare a apelor subterane (caz de studiu al bazinul răului Prut)
Jeleapov Victor
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The characteristic of groundwater potential in Lower Prut region
Jalalite Ghene1 , Jeleapov Victor2 , Nicoara Igor1
1 Institute of Geology and Seismology, ASM,
2 State Enterprise Hydro - Geological Expedition from Moldova
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion
2015. Cluj-Napoca, România. .
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aspecte metodologice privind identificarea şi delimitarea corpurilor apelor subterane bazată pe tehnologia GIS
Bogdevici Oleg1 , Jalalite Ghene1 , Jeleapov Victor2
1 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM,
2 ANRANR, Expediţia Hidrogeologică de Stat
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8