IBN
Închide
Vacarciuc Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

Respiritualizarea umană a personalității ca obiectiv al formării continue a profesorilor școlari
Ghicov Adrian , Vacarciuc Daniela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(135) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Sistemul educațional - între misiune și proces. Statut de professor
Vacarciuc Daniela
Liceul „V. Alecsandri”, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Atragerea și menținerea tinerilor specialiști în școală
Vacarciuc Daniela , Orehovschi Sergiu
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea în sine a Chișinăului în anii Renașterii naționale și astăzi
Vacarciuc Daniela123
1 Centrul Educaţional Pro Didactica,
2 Liceul „V. Alecsandri”, mun. Chişinău,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Identităţile Chişinăului
Ediţia 2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-61-871-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Paradigma pedagogiei umaniste praxiologice în pregătirea cadrelor didactice
Mândâcanu Virgil , Vacarciuc Daniela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Fiecare vîrstă a istoriei îşi are generaţia ei
Vacarciuc Daniela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(55) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6