IBN
Închide
Dulamă Maria-Eliza
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Geografia, în contextul educaţiei STEM
Dulamă Maria-Eliza
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Impactul educaţiei adulţilor asupra dezvoltării aşezărilor rurale
Dulamă Maria-Eliza
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Dezvoltarea urbană reflectată în elemente de identitate teritorială. Studiu de caz: municipiul Cluj-Napoca
Dulamă Maria-Eliza1 , Sanislai Daniel2
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea „Vasile Goldiș”, Filiala Baia-Mare
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru dezvoltare durabilă în învățământul universitar geografic. Studiu de caz: rezervația naturală Gipsurile de la Leghia
Dulamă Maria-Eliza , Buș Roxana Maria
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensibilizare şi expresie culturală în activităţile de învăţare la geografie
Dulamă Maria-Eliza
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Utilizarea fotografiilor în activităţile de învăţare
Dulamă Maria-Eliza
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Organizarea activităţilor de învăţare din perspectiva paradigmei cognitive
Dulamă Maria-Eliza
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Studiu asupra obţinerii gradului didactic ii in invăţămantul preuniversitar din Romania
Dulamă Maria-Eliza1 , Osaci-Costache Gabriela2
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea din Bucureşti
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Abordarea transdisciplinară – tendinţă actuală în învăţarea geografiei
Dulamă Maria-Eliza
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(71) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Formarea competenţei de a elabora planul unei clădiri din realitate
Dulamă Maria-Eliza
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Educaţia pentru valori prin intermediul povestirilor
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Explicaţia-metodă didactică fundamentală asociată utilizării desenelor schematice la lecţiile de geografie
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(32) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de autoevaluare şi interevaluare
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 3

Dezvoltarea Gîndirii Critice prin analiza SWOT
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(25) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru toleranţă la lecţiile de geografie
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(26) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularea întrebărior pentru dezvoltarea gîndirii critice
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Modelul ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(18) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 2

Excursiile şcolare
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(12) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităţii de evaluare a rezultatelor şcolare
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(16) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Desavîrşirea ethosului profesorului
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(9) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20