IBN
Închide
Bulai Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 5

Privacy and mutual authentication under temporary state disclosure in RFID Systems
Țiplea Ferucio Laurențiu1 , Hristea Cristian2 , Bulai Rodica3
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of Romanian Academy,
3 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacy and Mutual Authentication under Temporary State Disclosure in RFID Systems
Țiplea Ferucio Laurențiu1 , Hristea Cristian2 , Bulai Rodica3
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of Romanian Academy,
3 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 31 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacy and mutual authentication under temporary state disclosure in RFID Systems
Țiplea Ferucio Laurențiu1 , Hristea Cristian2 , Bulai Rodica3
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of Romanian Academy,
3 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica asigurării drepturilor și libertăților umane în mediul on-line
Bulai Iurie , Bulai Rodica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea și confidențialitatea RFID ca parte importantă a tehnologiilor IOT
Bulai Rodica , Bulai Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Privacy and Reader-first Authentication in Vaudenay’s RFID Model with Temporary State Disclosure
Țiplea Ferucio Laurențiu1 , Hristea Cristian2 , Bulai Rodica3
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of Romanian Academy,
3 Technical University of Moldova
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(90) / 2022 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

State of infosecurity in the Republic of Moldova
Bolun Ion , Ciorbă Dumitru , Zgureanu Aureliu , Bulai Rodica , Calin Rostislav , Bodoga Cristina
Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Informatics security assessment in the Republic of Moldova
Bolun Ion , Ciorbă Dumitru , Zgureanu Aureliu , Bulai Rodica , Calin Rostislav , Bodoga Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-83. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Education in Cybersecurity
Bulai Rodica , Ţurcanu Dinu , Ciorbă Dumitru
Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Avantajele şi dezavantajele utilizării sistemelor biometrice în asigurarea securităţii frontierei şi a statului
Bulai Iurie , Bulai Rodica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cryptography chaos theory
Bulai Rodica , Fanari Victor
Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information asset inventory web application
Bulai Rodica , Stupina Daria
Technical University of Moldova
Securitatea informaţională
Ediția 14. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-910-6.
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notificarea vulnerabilităților
Bulai Rodica , Cucu Eugeniu , David Eugeniu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Securitatea informaţională
Ediția 14. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-910-6.
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de asigurare a securităţii frontierei prin sisteme biometrice de identificare
Bulai Iurie , Bulai Rodica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Fenomenul extremismului/separatismului-terorismului, cauzele şi condiţiile de apariţie, unele viziuni de contracarare şi prevenire a acestora.
Bulai Iurie , Bulai Rodica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodology and algorithm of information security risk management for local infrastructure
Bulai Rodica , Ciorbă Dumitru , Poştaru Andrei , Calin Rostislav
Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de securitare a aplicațiilor mobile in baza analizei STRIDE
Bulai Rodica , Snegur Nelu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolul HSTS impotriva atacurilor MITM
Bulai Rodica , Cucu Eugeniu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea aplicatiilor web dupa modelul OWASP
Bulai Rodica , Ziaev Alexand
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 28 October, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Evaluarea economică a sistemelor de securitate a informaţiei
Bulai Rodica , Motreac Daniel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 18 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea unui sistem de management în securitatea informaţiei
Duca Ludmila , Bulai Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer ScienceThe 5th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind implementarea SMSI după ISO/IEC 27001:2013
Bulai Rodica , Duca Ludmila
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer ScienceThe 5th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Estimarea cantitativă și calitativă a riscurilor informaționale
Bulai Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Securitatea informaţională
Ediția 10. 2013. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-640-2.
Disponibil online 3 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Methodologies and Tools of Information Security Risk Management
Bulai Rodica , Beşliu Victor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparing of the Specialists in Information Security of License and Master Degree Levels at Technical University of Moldova
Bulai Rodica , Beşliu Victor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Aspecte ce ţin de asigurarea şi respectarea drepturilor omului de către organele afacerilor interne în contextul desfăşurării procesului de urmărire penală
Bulai Iurie , Bulai Rodica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Pericolul social al infracţiunilor, care atentează la valorile istorico-culturale
Bulai Iurie , Bulai Rodica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova
2008. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-930-84-0.
Disponibil online 7 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de drept internaţional vizînd protecţia valorilor istorico-culturale
Nestor Sergiu , Bulai Iurie , Bulai Rodica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova
2008. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-930-84-0.
Disponibil online 7 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi viziuni de combatere a traficului ilicit de droguri
Bulai Iurie , Bulai Rodica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei
2008. Chişinău. ISBN 978-9975-930-91-8.
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29