IBN
Închide
Lupolov Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 4

Genetic differentiation during breeds formation in cattle and small ruminants in the Republic of Moldova
Mashner Oleg , Lyutskanov Petr , Lupolov Tatyana , Petcu Vitalii
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Animal Science - Challenges and Innovations
2023. Sofia. e-ISBN 978-619-92591-1-5.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii caracterelor morfoproductive și aplicarea acestora în selecția păsărilor
Lupolov Tatyana , Petcu Igor
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile creșterii cârdului parental de găini al rasei hubbard în condițiile Republicii Moldova
Petcu Igor1 , Lupolov Tatiana1 , Balan Ion1 , Bîrlădean Gheorghe2 , Panțîr Andrei3 , Demcenco Boris1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 ÎM ”PB NORD” SRL,
3 Necunoscută, Moldova
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 19 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile morfoproductive ale hibrizilor F1 obținuți de la încrucișările interrasiale de găini cu subrasa Gât golaș moldovenesc
Lupolov Tatiana , Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Rase de caprine omologate în Republica Moldova : Ghid
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-48-1
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Regulation of the Limousine cows' and Heifers' Reproductive Function
Guminskaya E. Yu.1 , Sidunov S.1 , Loban R.1 , Sidunova M.1 , Lebedev N.2 , Lupolov Tatyana3 , El Battawy Khairi4
1 Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus on animal husbandry,
2 Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakin,
3 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
4 National Research Centre, Animal Reproduction and Artificial Insemination, Cairo
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 852, Issue 1 . 2021. Bristol, UK. ISSN 17551307.
Disponibil online 1 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воспроизводительная способность коров абердин-ангусской породы в условиях Припятского Полесья
Гуминская Е.Ю.1 , Сидунов С.1 , Лобан Р.1 , Сидунова М.1 , Луполова Татьяна2 , El Battawy Khairi A. Ismail3
1 Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству,
2 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
3 National Research Centre, Animal Reproduction and Artificial Insemination, Cairo
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Генетическая структура коров черно-пестрой породы по лактопротеинам
Луполова Татьяна1 , Ганджа Алла2 , Кулешевич Янина1
1 Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина,
2 Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Парное различие генетической структуры пород крупного рогатого скота по лактопротеинам
Луполова Татьяна1 , Петку Валентина2 , Гуминская Е.Ю.1 , Макарова Анастасия1
1 Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Studiul asupra proprietăţilor tehnologice a laptelui de oaie din rasa karakul
Petcu Valentina1 , Lupolov Tatiana2 , Rotaru Alina
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Государственный Педагогический Институт, г.Мозырь
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of genetic structure of Holstein cows population using lactopolymorphics Loci
Petcu Valentina , Lupolov Tatyana , Blyndu Irina
State Agrarian University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болезни репродуктивной системы коров, профилактика и лечение
Гуминская Е.Ю. , Луполова Татьяна
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Структура локуса αS1-CN у крупного рогатого скота и его взаимосвязь с молочной продуктивностью
Луполова Татьяна1 , Петку Валентина2 , Науменко В.Н.1 , Гуминская Е.Ю.1
1 Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Воспроизводительная способность коров в условиях интенсивного их использования
Гуминская Е.Ю. , Луполова Татьяна , Дегтярева Е.
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технология интегрированного рыбоводства с использованием мускусной утки и суспензии хлореллы на мелиоративном водоеме
Козлова T.1 , Козлов A.1 , Луполова Татьяна2
1 Полесский государственный университет,
2 Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Studiul asupra sistemelor polimorfe lactoproteice într-o populaţie de oi de rasa karakul
Petcu Valentina1 , Lupolov Tatiana2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Государственный Педагогический Институт, г.Мозырь
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внедрение ректоцервикального способа осеменения крупного рогатого скота в хозяйствах Гомельской области
Гуминская Е.Ю. , Луполова Татьяна
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Изучение генных частот белков контролирующих продуктивные признаки кур
Луполова Татьяна1 , Петку Валентина2
1 Государственный Педагогический Институт, г.Мозырь,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18