IBN
Închide
Cosniceanu Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Încadrarea lingvistică în realităţile europene în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu 
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de familie provenite de la numiri de monede
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Reconsiderări privind etimologia şi formele corecte ale unor nume de familie
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Nume de familie provenite de la etnonime (I)
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlad Pohilă – proeminent om de cultură
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspectul istoric, factor important la stabilirea originii şi semnificaţiei numelor de persoane
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe slave în patronimia română (preferate de purtători sau impuse de administratori?)
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

O viaţă consacrată cercetării onomasticii naţionale Anatol Eremia la 80 de ani
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de onomastică reflectate în revista „Limba Română”
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3-6(189-192) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocaţie şi pasiune. Dr. hab. Anatol Eremia la 80 de ani
Cosniceanu Maria
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Academicianul Nicolae Corlăteanu în aprecierea contemporanilor săi
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu (95 de ani de la naştere)
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumina adevărului
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-2(175-176) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea numelor Rusu şi Rosso
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Aspecte semantice ale studierii numelor de persoane
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului onomastic naţional
Eremia Anatol , Cosniceanu Maria
Institutul de Limbă şi Literatură
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Veritabil slujitor al ştiinţei
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 9-10(159-160) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Nume de familie româneşti cu şi fără articolul -l
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 10-12(148-150) / 2007 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18