IBN
Închide
Plop Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2021 - 1

Problemele actuale de sociologie și ecologie, impactul asupra mediului de sanatate a populației
Plop Larisa
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Analiza particulartăților biometrice ale speciei Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3 , Pînzari Cătălina1
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pеrspеctivеlе еcоlоgicе аlе Rеpublicii Mоldоvа în cаdrul prоcеsului dе аsоciеrе lа Uniunеа Еurоpеаnă
Plop Larisa , Răcilă Mircea
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1. 2020. Chişinău. ISBN 978- 9975-3345-6-3.
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile şi ameninţările de securitate a frontierei în Republica Moldova în contextul mediului de securitate actual
Plop Larisa , Deaciuc Ruslan , Plop Sergiu
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1. 2020. Chişinău. ISBN 978- 9975-3345-6-3.
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Particularitățile dezvoltării ontogenetice a speciei triturus vulgaris în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Ecologia ca aspect al securităţii naţionale
Plop Larisa
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Development and  larval growth rate particularities of species Triturus  vulgaris in the ecosystems of Reservation „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Toderash Ion3 , Rusu Vadim3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproductive success of  common newt population (Triturus vulgaris) in the central forest (“Codrii” scientific reserve)
Cozari Tudor1 , Plop Larisa2 , Toderash Ion3
1 Tiraspol State University,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Territorial behavior  strategies of the common newt male (Triturus vulgaris l.)  in the ecosystems of central forest
Toderash Ion1 , Plop Larisa2 , Cozari Tudor3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Tiraspol State University
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aspecte ale polimorfismului cromatic a specimenelor de triturus vulgaris L. Din populaţiile ecosistemelor Codrilor centrali
Cozari Tudor , Plop Larisa , Jalba Liliana
Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canalele senzoriale şi mesagerii comunicaţiei sexuale ai amfibienilor caudaţi
Cozari Tudor , Plop Larisa , Jalba Liliana
Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale morfologiei tritonului comun (triturus vulgaris l.) În ecosistemele codrilor centrali
Plop Larisa , Cozari Tudor , Jalba Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Dimensional and age structures analysis of the common newt breeders (triturus vulgaris l.) in ecosystems of “Codrii” reservation
Plop Larisa1 , Cozari Tudor1 , Jalba Liliana1 , Silitrari Andrei2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological particularities of the bufo bufo population reproduction in the ecosistems of “Codrii” reservation
Cozari Tudor1 , Plop Larisa1 , Jalba Liliana1 , Gherasim Elena2 , Silitrari Andrei2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutionary ecological features of the reproductive strategies of the caudate and ecaudate amphibians in the ecosystems of the central forest
Jalba Liliana1 , Cozari Tudor1 , Plop Larisa1 , Gherasim Elena2 , Rusu Vadim3
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Moldova State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 21 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţile ecologice de reproducere a speciei Triturus vulgaris în ecosistemele Rezervaţiei „Codrii”
Plop Larisa
Mediul Ambiant
Nr. 5(53) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Particularităţile morfo-cromatice ale populaţiei de triton comun (triturus vulgaris l.) din ecosistemele codrilor centrali
Plop Larisa
Mediul Ambiant
Nr. 6(42) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20