IBN
Închide
Vacaraş Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2020 - 1

Rolul problematizării în formarea competențelor specifice la matematică
Vacaraş Olga
Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Maximal multiplicity of the line at infinity for quartic differential systems
Vacaraş Olga
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quartic differential systems with an invariant straight line of maximal multiplicity
Suba Alexandru , Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(86) / 2018 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Quartic differential systems with an affine real invariant straight line of algebraic multiplicity four
Suba Alexandru , Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia a 25-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quartic differential systems with an affine real invariant straight line of algebraic multiplicity two and three
Şubă Alexandru , Vacaraş Olga
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Cubic differential systems with two affine real invariant straight lines, both of multiplicity three, and the line of infinity of multiplicity one
Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cubic differential systems with two affine real non-parallel invariant straight lines of maximal multiplicity
Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(79) / 2015 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 10 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cubic differential systems with two invariant straight lines of multiplicity m﴾2;5)
Vacaraş Olga
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cubic differential systems with a straight line of maximal Multiplicity
Suba Alexandru , Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cubic differential systems with two invariant straight lines of multiplicity m﴾6,1)
Vacaraş Olga
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10