IBN
Închide
Golubi Roman
Cuvinte-cheie (78): natural acidifiers (3), Grape (3), juices (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Procedeu inovativ de maturare a preparatelor din carne
Golubi Roman, Bogdan Nina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Potenţialul economic și social obţinut în urma utilizării produselor secundare vitivinicole  
Găină Boris1, Cobirman Galina2, Golubi Roman3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tartaric stabilization of grape juice with ionic exchange resins
Golubi Roman
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Counterfeiting detection of fermented milk products
Iorga Eugen, Voitco Elena, Achimova Tatiana, Crucirescu Diana, Rabotnicova Liudmila, Golubi Roman
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica acumulării resveratrolilor și antranilatului de metil pe durata coacerii strugurilor de soiuri Vitis labrusca
Golubi Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(73-74) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic perspectives of grape acidifiers production
Golubi Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le potentiel d’acidifiant et d’huile du raisin avec haute valeur biologique
Golubi Roman, Cobirman Galina, Fedorciucova Svetlana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural acidifier produced from apples in the early ripening phase
Golubi Roman, Iorga Eugen, Arnaut Svetlana, Crucirescu Diana, Fiodorov Stanislav
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produse secundare de origine vitivinicolă şi utilizarea lor (studiu informativ)
Găină Boris1, Cobirman Galina2, Golubi Roman3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supercritical carbon dioxide extraction of lycopene from industrial tomato waste
Popovici Cristina1, Migalatiev Olga2, Gaceu Liviu3, Golubi Roman2, Caragia Vavil2
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 Transilvania University of Brasov
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The metabolism of organic acids and sugars in grapes
Golubi Roman, Iorga Eugen, Fiodorov Stanislav, Arnaut Svetlana, Crucirescu Diana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Counterfeiting detection of milk and derivative products
Iorga Eugen, Voitco Elena, Achimova Tatiana, Golubi Roman, Arnaut Svetlana, Rabotnicova Larisa
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le changement de la concentration des anthocyanes et de l’indice de dégradation dans le processus de déshydratation des cerises (Prunus Cerasus L.)
Pavlinciuc Marcela, Şleagun Galina, Golubi Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie de fabrication et opportunités d’implementation des acidifiants à la production des conserves
Golubi Roman, Iorga Eugen, Linda Liudmila, Iachimova Tatiana, Arnaut Svetlana, Fiodorov Stanislav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Evoluţia acizilor organici şi a glucidelor în struguri
Golubi Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(55) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabricarea produselor nonalcoolice din struguri nematuraţi
Golubi Roman1, Iorga Eugen1, Găină Boris2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni asupra calităţii produselor lactate
Iorga Eugen, Voitco Elena, Achimova Tatiana, Golubi Roman, Arnaut Svetlana, Rabotnicova Liudmila
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Calitatea produselor agroalimentare procesate
Iorga Eugen, Golubi Roman, Achimova Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 November, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Degradation kinetics of anthocyanins in sour cherry depending on the drying temperature
Şleagun Galina, Pavlinciuc Marcela, Golubi Roman
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural acidulants from grape
Iorga Eugen, Achimova Tatiana, Golubi Roman
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24