IBN
Închide
Mihailova (Neicovcena) Iulia
Cuvinte-cheie (72): honey (6), Bees (4), heavy metals (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 3

  Characterization of propolis from Moldova's central region: chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duka Gh.1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slanina Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Technical University of Moldova,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lactanox: scientific approach and future perspectives
Cartaşev Anatolie , Mihailova (Neicovcena) Iulia , Mahamat Yamtitina
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Пчеловодство, как важная отрасль сельского хозяйства Республики Молдова
Нейковчена Юлия
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Propolis extracts from central zone of Moldova as an accessible and alternative therapeutic raw material
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duka Gh.1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slanina Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Качественный анализ и сравнительная характеристика меда, реализуемого в г.Комрат
Нейковчена Юлия , Кошелева Ольга , Статов Георгий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Conținutul micro-, macroelementelor și prezența metalelor grele în sol, flori și miere de tei, albine
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние суспензии хлореллы и кормовой добавки на зимостойкость пчелиных семей
Еремия Николай1 , Нейковчена Юлия2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Медоносные ресурсы АТО Гагаузии
Нейковчена Юлия , Кошелева Ольга
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Conţinutul aminoacizilor în mierea de floarea-soarelui
Eremia Nicolae1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Studiul indicilor fizico-chimici în mierea de tei
Eremia Nicolai1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia2 , Skvorțov A.3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russia
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Влияние энтомофильного опыления на урожайность подсолнечника
Нейковчена Юлия , Кошелева Ольга
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Оценка загрязненности мёда тяжелыми металлами
Нейковчена Юлия , Коларь Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность пчелиных семей
Нейковчена Юлия , Пеева Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Проблемы пчеловодства Гагаузии (Гагауз Ери)
Нейковчена Юлия
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Современное пчеловодство Молдовы
Нейковчена Юлия
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Particularităţile tehnologiei creşterii artificiale a mătcilor de albine
Eremia Nicolai1 , Zagareanu Andrei1 , Eremia Nina1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia2 , Modvală Susana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultura
2014. Comrat. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Экологичность продуктов пчеловодства
Нейковчена Юлия
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
2014. Comrat. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Eremia Nicolae , Naraevscaia Ina , Modvală Susana , Mihailova (Neicovcena) Iulia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Eremia Nicolae , Naraevscaia Ina , Modvală Susana , Mihailova (Neicovcena) Iulia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

  Studiul micro, macroelementelor şi metalelor grele în componenţa produselor apicole şi corpul albinelor
Eremia Nicolae , Dabija Tatiana , Mihailova (Neicovcena) Iulia , Dodon I. , Eremia Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
2011. Comrat. ISBN 978-9975-4050-2-7.
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Зимостойкость пчелиных семей
Нейковчена Юлия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
2011. Comrat. ISBN 978-9975-4050-2-7.
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Caracterele morfo-metrice ale albinelor melifere
Eremia Nicolae , Mihailova (Neicovcena) Iulia , Mardari Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22