IBN
Închide
Pavlenco Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2022 - 1

The calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the Prut river
Marian Grigore1 , Ianuş Gelu2 , Gudima Andrei1 , Nazar Boris1 , Istrate Bogdan2 , Banari Alexandru1 , Pavlenco Andrei1 , Daraduda Nicolae1
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin
Marian Grigore1 , Ianuş Gelu2 , Istrate Bogdan2 , Gudima Andrei1 , Nazar Boris1 , Pavlenco Andrei1 , Banari Alexandru1 , Daraduda Nicolae1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Вісник аграрної науки Причорномор'я
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2313-092X / ISSNe 2411-9199
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Caracterizarea reziduurilor provenite din lanțul de producere a cătinii albe
Marian Grigore , Banari Alexandru , Gudima Andrei , Daraduda Nicolae , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Bioenergia pentru zonele rurale- efectul socioeconomic și de mediu (studiu bibliografic de specialitate)
Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biobrichetelor produse din reziduuri agricole: studiu bibliografic
Pavlenco Andrei , Marian Grigore , Gorobeţ Vladimir , Gudima Andrei , Nazar Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biocombustibililor solizi în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie: studiu bibliografic de specialitate
Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biocombustibililor solizi produşi din reziduuri agricole. Articol de sinteză
Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 3 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul energetic al reziduurilor agricole: studiu de caz pentru regiunea de dezvoltare nord, Republica Moldova
Pavlenco Andrei , Marian Grigore , Gudima Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Influenţa parametrilor densificării asupra calităţii peleţilor produşi din reziduuri agricole
Marian Grigore , Gudima Andrei , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele producerii peleților enplus din reziduuri agricole în condițiile Republicii Moldova
Gudima Andrei , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, R. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea calității biocombustibililor solizi în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie
Pavlenco Andrei , Gudima Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, R. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității biocombustibililor densificați în formă de peleți
Gudima Andrei , Marian Grigore , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torefierea – o nouă direcţie de sporire a calităţii peleţilor de foc produşi din biomasă autohtonă
Marian Grigore , Gudima Andrei , Pavlenco Andrei , Gorobeţ Vladimir
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Pelete din paie, consideraţii pro şi contra
Marian Grigore , Gudima Andrei , Muntean Alexandru , Gorobeţ Vladimir , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Analiza comparativă a biomasei obţinute din culturi energetice
Marian Grigore1 , Muntean Alexandru1 , Gudima Andrei1 , Ţiţei Victor2 , Pavlenco Andrei1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 January, 2015. Descarcări-46. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15