IBN
Închide
Gudima Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 5

A Qualitative Assessment of the Specific Woody Biomass of Fruit Trees
Ciolacu Florin1 , Ianuş Gelu1 , Marian Grigore2 , Munteanu Corneliu1 , Paleu Viorel1 , Nazar Boris2 , Istrate Bogdan1 , Gudima Andrei2 , Daraduda Nicolae2
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 State Agrarian University of Moldova
Forests
Nr. 3(13) / 2022 / ISSN 1999-4907
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of Agricultural Residues as Organic Green Energy Source Based on Seabuckthorn, Blackberry, and Straw Blends
Marian Grigore1 , Ianuş Gelu2 , Istrate Bogdan2 , Banari Alexandru1 , Nazar Boris1 , Munteanu Corneliu23 , Măluțan Teodor2 , Gudima Andrei1 , Ciolacu Florin2 , Daraduda Nicolae1 , Paleu Viorel2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
3 Military Technical Academy Bucharest
Agronomy
Nr. 9(12) / 2022 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects for the utilization of the prairie cordgrass spartina pectinata for bioenergy production in Moldova
Doroftei Veaceslav1 , Ababii Alexei1 , Ţiţei Victor1 , Gadibadi Mihail1 , Sîrbu Tatiana1 , Cerempei Valerian1 , Gudima Andrei2 , Nazar Boris2 , Daraduda Nicolae2 , Lupan Aurelia1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 State Agrarian University of Moldova
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some physiological features and the productivity of the energy crops Miscanthus x giganteus and Sorghum almum under the conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12 , Ţiţei Victor1 , Iurcu-Străistaru Elena12 , Guţu Ana1 , Cozari Sergiu1 , Teleuţă Alexandru1 , Gudima Andrei1 , Nazar Boris3 , Covalciuc Dragoș3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology,
3 State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the Prut river
Marian Grigore1 , Ianuş Gelu2 , Gudima Andrei1 , Nazar Boris1 , Istrate Bogdan2 , Banari Alexandru1 , Pavlenco Andrei1 , Daraduda Nicolae1
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin
Marian Grigore1 , Ianuş Gelu2 , Istrate Bogdan2 , Gudima Andrei1 , Nazar Boris1 , Pavlenco Andrei1 , Banari Alexandru1 , Daraduda Nicolae1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Вісник аграрної науки Причорномор'я
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2313-092X / ISSNe 2411-9199
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salcamul alb (Robinia pseudoacacia) – valoarea economică şi ecologică in condiţiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1 , Roşca Ion1 , Gudima Andrei2 , Doroftei Veaceslav1 , Gadibadi Mihail2 , Nazar Boris2 , Guţu Ana1 , Cîrlig Natalia1 , Ababii Alexei1 , Cozari Sergiu1 , Daraduda Nicolae2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților fizice și tehnologice ale semințelor la unele culturi furajere noi
Cerempei Valerian12 , Ţiţei Victor1 , Gadibadi Mihail1 , Gudima Andrei2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of willow biomass and fuel briquettes
Ţiţei Victor , Rosca Ion , Cîrlig Natalia , Guţu Ana , Gudima Andrei , Cozari Sergiu
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін присвячується 30-річчю Незалежності України
2021. Kiev, Ukraina. ISBN 978-617-520-173-2.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Caracterizarea reziduurilor provenite din lanțul de producere a cătinii albe
Marian Grigore , Banari Alexandru , Gudima Andrei , Daraduda Nicolae , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea proprietăților fizice ale plantelor de anghinare, (Cynara cardunculus L.) și calității furajului produs în Republica Moldova
Gadibadi Mihail12 , Ţiţei Victor1 , Cerempei Valerian21 , Covalciuc Dragoș1 , Coşman Sergiu13 , Coşman Valentina31 , Gudima Andrei2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților fizice ale semințelor de galega orientală Galega Orientalis și Nalba de Virginia Sida Hermaphrodita
Cerempei Valerian1 , Gudima Andrei2 , Gadibadi Mihail2 , Ţiţei Victor1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Proprietățile fizico-mecanice a fitomasei și biobrichetelor din plante perene din familia Asteraceae
Ţiţei Victor1 , Gudima Andrei2 , Muntean Ion3
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Calitatea biobrichetelor produse din reziduuri agricole: studiu bibliografic
Pavlenco Andrei , Marian Grigore , Gorobeţ Vladimir , Gudima Andrei , Nazar Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul energetic al reziduurilor agricole: studiu de caz pentru regiunea de dezvoltare nord, Republica Moldova
Pavlenco Andrei , Marian Grigore , Gudima Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz pentru raionul Soroca, Republica Moldova
Gudima Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa parametrilor densificării asupra calităţii peleţilor produşi din reziduuri agricole
Marian Grigore , Gudima Andrei , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele producerii peleților enplus din reziduuri agricole în condițiile Republicii Moldova
Gudima Andrei , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, R. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea calității biocombustibililor solizi în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie
Pavlenco Andrei , Gudima Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, R. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității biocombustibililor densificați în formă de peleți
Gudima Andrei , Marian Grigore , Pavlenco Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29