IBN
Închide

37Publicaţii

55Descărcări

8559Vizualizări

Bogdevici Oleg Petru
Cuvinte-cheie (35): dietary intake (2), дорога (2), PAHs (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

The analysis of groundwater quality in monitoring network of Republic of Moldova
Bogdevich Oleg1, Spanos Thomas2, Ene Antoaneta3, Cadochnikov Oleg1, Culîghin Elena1, Nicolau Elena1, Grigoraş Marina1
1 Institute of Chemistry,
2 Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology,
3 University „Dunarea de Jos“, Galati
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The status of the inventory of short-lived climate pollutants in Moldova
Lefevre Elsa1, Malley Chris2, Drucioc Stela3, Bogdevich Oleg3, Culîghin Elena3
1 Climate and Clean Air Coalition,
2 Stockholm Environment Institute,
3 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of toxic substances in low Danube region of Republic of Moldova
Bogdevich Oleg1, Ene Antoaneta2, Teodorof Liliana3, Cadochnikov Oleg1, Culîghin Elena1, Nicolau Elena1, Grigoraş Marina1
1 Institute of Chemistry,
2 University „Dunarea de Jos“, Galati,
3 Danube Delta National Institute for Research and Development
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Human exposure assessment of the polycyclic aromatic hydrocarbons through the food consumption
Syrku Raisa, Pynzaru Iu., Bogdevich Oleg, Cadochnikov Oleg
National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventory of industrial pollution sources of toxic substances in the Republic of Moldova
Bogdevich Oleg, Culîghin Elena, Cadochnikov Oleg, Nicolau Elena, Grigoraş Marina
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remediation of POPs polluted sites in Republic of Moldova
Bogdevich Oleg, Culîghin Elena, Lupascu Tudor
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of POPs contaminated site for environmental risk assessment and remediation in Moldova
Bogdevich Oleg, Cadochnikov Oleg, Culîghin Elena, Nicolau Elena, Grigoraş Marina
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О роли и содержании инжинерно-геологического обоснования при проектировании дорог на оползнеопасной территории
Полканов В.Н.1, Сыродоев Геннадий2, Богдевич О.П.3, Полканова Алина1
1 Технический Университет Молдовы,
2 Институт Экологии и Географии АНМ,
3 Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Nuclear and atomic analytical techniques for element analysis in various environmental matrices
Ene Antoaneta1, Pantelica Ana2, Zubcov Elena13, Bogdevici Oleg14, Denga Yuriy15, Frontaseva Marina6, Spanos Thomas7
1 Universitatea „Dunarea de Jos“, Galaţi,
2 Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" din Bucureşti,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM,
5 Український  науковий центр екології моря,
6 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare,
7 Kavala Institute of Technology
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru Regiunea Dunării
Duca Gheorghe1, Bogdevici Oleg2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние инженерно-геологических условий на выбор оптимального варианта трассы Кишинэу-Джюрджюлешть
Полканов В.Н.1, Сыродоев Геннадий2, Богдевич О.П.3
1 Технический Университет Молдовы,
2 Институт Экологии и Географии АНМ,
3 Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геолого-геофизическое моделирование на стадии сейсмического микрорайонирования г.Кахула
Исичко Евгений, Алказ В.Г., Богдевич О.П.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инженерно-геологическое районирование города Кахула
Богдевич О.П., Исичко Евгений
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Hygienic assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons content and estimation of their intake with food by the population
Opopol Nicolae1, Syrku Raisa1, Pynzaru Iu.1, Bogdevich Oleg2, Cadochnikov Oleg2
1 National Center of Public Health,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Gigiena i Sanitariya
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 0016-9900
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water contaminants monitoring in Moldova
Nastasiuc Lucia1, Bogdevich Oleg1, Overcenco Aureliu1, Smyslov Vladimir1, Yakunin Vladimir1, Sidorenko Anatolie1, Vaseashta Ashok2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 International Clean Water Institute, NUARI
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Aspecte metodologice privind identificarea şi delimitarea corpurilor apelor subterane bazată pe tehnologia GIS
Bogdevici Oleg1, Jalalite Ghene1, Jeleapov Victor2
1 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM,
2 ANRANR, Expediţia Hidrogeologică de Stat
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benthic macroinvertebrates of the lower Prut (2013 – 2014)
Munjiu Oxana1, Zubcov Elena1, Шубернецкий Игорь1, Ene Antoaneta2, Bileţchi Lucia1, Богдевич О.П.3
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Институт геологии и сейсмологии АНМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea conţinutului Hidrocarburilor Aromatice Policiclice în produsele alimentare
Pînzaru Iurie1, Sîrcu Raisa1, Bogdevici Oleg2, Cadocinicov Oleg2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(53) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gamma radiation dose rates in lower Prut and Danube region
Ene Antoaneta1, Denga Yuriy2, Zubcov Elena3, Bogdevich Oleg4
1 University „Dunarea de Jos“, Galati,
2 Ukrainian Scientific Centre for Ecology of the Sea, Odessa,
3 Institute of Zoology ASM,
4 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Action of selenium compounds on growth and productivity of sprirulina platensis and the level of accumulation of this element in the biomass
Rudic Valeriu1, Djur (Maxacova) Svetlana1, Cepoi Liliana1, Chiriac Tatiana1, Rudi Ludmila1, Miscu Vera1, Iatsco Iulia1, Bogdevich Oleg2, Izmailova Daria2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37