IBN
Închide

29Publicaţii

274Descărcări

9643Vizualizări

Suhodol (Motruc) Natalia
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 5

Nucile – componente importante ale patrimoniului gastronomic moldav
Suhodol (Motruc) Natalia12 , Cazac Viorica2 , Babcenco Coralia2
1 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități tehnologice ale pâinii tradiționale
Suhodol (Motruc) Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3623-2-0.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similitudini ale tradițiilor gastronomice găgăuze cu cele din bucătăria moldovenească
Suhodol (Motruc) Natalia1 , Cazac Viorica1 , Babcenco Coralia2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of using wine by-products in obtaining sweet preparations
Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Boaghe Eugenia
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia pensiunilor agroturistice, criterii de planificare și realizare
Mija Nina , Suhodol (Motruc) Natalia
Technical University of Moldova
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3623-2-0.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 12

Efectul încorporării pieliței strugurilor în formularea înghețatei
Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Suhodol (Motruc) Natalia , Covaliov (Boaghi) Eugenia
Universitatea Tehnică a Moldovei
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul reducerii cantității de sare asupra calității produselor de panificație
Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Covaliov (Boaghi) Eugenia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of grape skin incorporation into ice cream formulation
Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of milk thistle (Silybum marianum L.) seeds powder on quality characteristics of sponge cake
Boaghe Eugenia , Suhodol (Motruc) Natalia , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga , Capcanari Tatiana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastronomic traditions of Moldovan sweet dishes
Babcenco Coralia , Suhodol (Motruc) Natalia
National Commerce College of the Academy of Economic Studies
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastronomic traditions of moldovan sweet dishes
Suhodol (Motruc) Natalia1 , Babcenco Coralia2
1 Technical University of Moldova,
2 National Commerce College of the Academy of Economic Studies
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of drying procces on peach quality
Deseatnicova Olga , Boaghe Eugenia , Suhodol (Motruc) Natalia , Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of plant additives: Parsley (Petroselinum crispum) leaves and red bell pepper (Capsicum annuum) on the quality of eggless wheat pasta
Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Suhodol (Motruc) Natalia , Grosu Carolina , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Czech Journal of Food Sciences
Vol. 40, / 2022 / ISSN 1212-1800 / ISSNe 1805-9317
Disponibil online 12 October, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutritional attributes of Goji (Lycium Barbarum) berry - A review
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Radu Oxana , Deseatnicova Olga , Suhodol (Motruc) Natalia , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the extraction process of bioactive compounds from peaches
Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicov Olga , Ghendov-Moşanu Aliona , Boaghe Eugenia , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of reducing the quantity of salt on the quality and acceptability of grissini breadsticks
Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Capcanari Tatiana , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of lactose intolerance in children from the Republic of Moldova
Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Analysis of the content of toxic substances in carrot subjected to heat treatment
Paladi Daniela , Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia
Technical University of Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of grape skin powder extract addition on functional and physicochemical properties of marshmallow
Boaghe Eugenia , Suhodol (Motruc) Natalia , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Capcanari Tatiana , Grosu Carolina , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Ukrainian Food Journal
Vol. 10, / 2021 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generic algorithm solution in estimation of the iron absorption potential from complex school meals
Sturza Rodica , Mija Nina , Deseatnicov Olga , Boaghe Eugenia , Suhodol (Motruc) Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quince (cydonia oblogna) paste: functional ingredient for pastries
Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The content of biologically active substances and antioxidant activity in pumpkin pomace of different varieties
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Railean Mariana1 , Deseatnicova Olga1 , Suhodol (Motruc) Natalia1 , Socaciu Carmen2 , Pintea Adela Mariana2 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Consumer behavior related to salt intake in the Republic of Moldova
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Capcanari Tatiana , Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicova Olga , Boiştean Alina , Reşitca Vladislav , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

The impact of different drying methods on pears quality
Guţu Alexandru , Melenciuc Mihail , Suhodol (Motruc) Natalia , Bernic Mircea , Deseatnicov Olga
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele secvenţe privind cercetările climatice pe teritoriul Republicii Moldova
Suhodol (Motruc) Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of sea buckthorn fruits in the pastry manufacturing
Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona , Deseatnicov Olga , Suhodol (Motruc) Natalia
Technical University of Moldova
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 1(17) / 2016 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 21 January, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Cercetari privind utilizarea extractelor vegetale de antociane în alimente cu gust dulce
Ciobanu Corina , Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicov Olga
Технический Университет Молдовы
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Antioxidant activity of sweet products with anthocyanins extracts use as a natural food colorant
Vizireanu Camelia1 , Sturza Andrei2 , Suhodol (Motruc) Natalia2 , Ciobanu Corina2
1 "Dunarea de Jos" University of Galati,
2 Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Quality assessment of the bakery products enriched with calcium
Suhodol (Motruc) Natalia
Technical University of Moldova
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29