IBN
Închide
Bivol Ludmila
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 1

Influența adsorbanților de micotoxine PRIMIX-ALFASORB și VITACORM REO-AG asupra creșterii și dezvoltării tineretului suin
Bivol Ludmila , Caisîn Larisa
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Impactul adsorbantului de micotoxine Vitacorm REO-AG asupra calităților productive ale tineretului suin
Bivol Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Utilizarea adsorbenţilor de micotoxine în alimentaţia suinelor supuse îngrăşării
Caisîn Larisa , Bivol Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование протеинового перьевого концентрата в кормлении цыплят бройлеров
Кайсын Лариса1 , Владимир Антон2 , Бивол Людмила1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 ООО „Терафикс”, г. Страшены
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Chemical composition and nutritive value of the feed used in feeding of cows in the Republic of Moldova
Caisîn Larisa , Vrancean Vasile , Bivol Ludmila , Grosu Natalia , Vasileva Nina
State Agrarian University of Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Eficacitatea utilizării adsorbentului primix-alfasorb în alimentaţia scrofiţelor de reproducere
Bivol Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa adsorbenţilor asupra productivităţii tineretului suin
Bivol Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Growth and development of broiler chickens under the use of the adsorbents “Primix-Alfasorb” and the probiotics “Primix-Bionorm-K” in mixed fodders
Caisîn Larisa1 , Kovalenko Alexei2 , Bivol Ludmila1 , Grosu Natalia1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 LTD, Scientific and Production Association "Ariadna". Odessa
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and development of broiler chickens under the use of the adsorbents “Primix-Alfasorb” and the probiotics “Primix-Bionorm-K” in mixed fodders
Caisîn Larisa1 , Kovalenko Alexei2 , Bivol Ludmila1 , Grosu Natalia1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 LTD, Scientific and Production Association "Ariadna". Odessa
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Using enterosorbent praimix alfasob in feeding growing piglets
Caisîn Larisa12 , Harea Vasile2 , Bivol Ludmila1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(54) / 2011 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10