IBN
Închide
Globu Nelea
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Identitatea personală - dimensiune centrală a concepției despre sine în contextul dezvoltării personale
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Avantajelele învăţării prin proecte în dezvoltarea personală
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de a învăța să înveți: abordări strategice
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a competențelor specifice dezvoltării personale la elevi
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe moderne în contextul dezvoltării personale la elevi
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Abordări strategice în lucru cu copiii dotați
Globu Nelea1 , Melenciuc Galina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" din Orhei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea elevilor în cadrul disciplinei dezvoltare personală
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-107. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul de consilier al învățătorului în cadrul disciplinei dezvoltare personală
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii metacognitive în realizarea învățării eficiente
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Învățarea prin proiecte în cadrul disciplinei dezvoltarea personală
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice la nivel de instituţie şcolară. Exemple de bune practici
Globu Nelea1 , Saharnean Ala2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" din Orhei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea unui parteneriat eficient al şcolii cu familia
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Autoritatea şi imaginea cadrului didactic în dezvoltarea parteneriatului educaţional
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 17 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul metodologic de responsabilizare a parteneriatului școală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate
Globu Nelea , Bulat Galina , Orîndaş Lilian , Cara Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii organizaţionale asupra parteneriatului şcoală–comunitate
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii privind mecanismele de eficientizare a parteneriatului şcoală-familie
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 6 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii persuasive în dezvoltarea parteneriatului educaţional
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Asigurarea calităţii prin proiecte comunitare
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea familiei–şcolii–comunităţii în asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate
Globu Nelea
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul şcoală–familie – condiţie în calitatea educaţiei
Globu Nelea
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25