IBN
Închide

52Publicaţii

668Descărcări

17725Vizualizări

Golubiţchi Silvia
Cuvinte-cheie (179): evaluare (5), elevi (4), evaluation (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 3

Aspecte ale educației interculturale în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Bunescu-Ursu Lucia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiunea dintre educația interculturală și curriculum-ul disciplinar la geografie, treapta gimnazială și liceală
Sochircă Elena1 , Golubiţchi Silvia1 , Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea capacităților elevilor din clasele primare prin metoda proiectului
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol.4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 15

Abordarea textului multimodal în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Midrigan Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale diferențierii instruirii elevilor din gimnaziu
Maravela Doina-Laurenția1 , Golubiţchi Silvia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale interdisciplinarității în contextul instruirii elevilor din gimnaziu
Maravela Doina-Laurenția1 , Golubiţchi Silvia2
1 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte praxiologice în studierea dramei Apus de soare de Barbu Ștefănescu Delavrancea
Bunescu-Ursu Lucia , Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale competenței ecologice
Golubiţchi Silvia , Codreanu Igor , Mursa Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale textului literar în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Midrigan Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea scrisă on-line în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea instrumentelor statistice în procesul de învăţare la orele de geografie
Codreanu Igor , Golubiţchi Silvia , Mursa Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea TIC la limba și literatura română în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studierii poveştilor în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Bunescu-Ursu Lucia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de valorificare a experienței de lectură în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile evaluării criteriale prin descriptori în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile evaluării moderne în procesul de învățământ
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația educației tradiționale la vârsta preșcolară
Golubiţchi Silvia , Postica Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe moderne în evaluarea rezultatelor școlare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Aspecte metodologice ale evaluării compunerilor în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de comunicare în contextul comunicarii didactice
Golubiţchi Silvia1 , Lungu Viorelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-84. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52