IBN
Închide

64Publicaţii

1780Descărcări

39203Vizualizări

Golubiţchi Silvia
(3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 47. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 16
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

Aspecte evaluative ale competenței de comunicare scrisă în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 9 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale învățării textului multimodal în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(138-139) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea textelor multimodale în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea mesajului oral – modalitate de realizare a comunicării orale în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Aspecte ale educației interculturale în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Bunescu-Ursu Lucia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-55. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiunea dintre educația interculturală și curriculum-ul disciplinar la geografie, treapta gimnazială și liceală
Sochircă Elena1 , Golubiţchi Silvia1 , Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea capacității elevilor din clasele primare prin metoda portofoliului
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea capacităților elevilor din clasele primare prin metoda proiectului
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea produselor școlare prin TIC
Golubiţchi Silvia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de evaluare a rezultatelor școlare la disciplina limba și literatura română
Golubiţchi Silvia , Bunescu-Ursu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-Evaluation of Pre-University Teachers
Golubiţchi Silvia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics (JIPED)
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2247-4579 / ISSNe 2392-7127
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training the culture of communication in preschoolers through literary-artistic activities
Golubiţchi Silvia1 , Țifrac Maria2
1 Tiraspol State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 44 / 2022 / ISSN 2668-6678 / ISSNe 1582-313X
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 15

Abordarea textului multimodal în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Midrigan Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-82. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale diferențierii instruirii elevilor din gimnaziu
Maravela Doina-Laurenția1 , Golubiţchi Silvia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale interdisciplinarității în contextul instruirii elevilor din gimnaziu
Maravela Doina-Laurenția1 , Golubiţchi Silvia2
1 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte praxiologice în studierea dramei Apus de soare de Barbu Ștefănescu Delavrancea
Bunescu-Ursu Lucia , Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale competenței ecologice
Golubiţchi Silvia , Codreanu Igor , Mursa Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale textului literar în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Midrigan Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea scrisă on-line în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea instrumentelor statistice în procesul de învăţare la orele de geografie
Codreanu Igor , Golubiţchi Silvia , Mursa Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea TIC la limba și literatura română în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studierii poveştilor în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Bunescu-Ursu Lucia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-139. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de valorificare a experienței de lectură în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile evaluării criteriale prin descriptori în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile evaluării moderne în procesul de învățământ
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația educației tradiționale la vârsta preșcolară
Golubiţchi Silvia , Postica Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe moderne în evaluarea rezultatelor școlare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Aspecte metodologice ale evaluării compunerilor în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de comunicare în contextul comunicarii didactice
Golubiţchi Silvia1 , Lungu Viorelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-189. Vizualizări-1337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența managerială a cadrelor de conducere în învățământul general
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea bazată pe competențe în învățământul general
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul poveștilor în fomarea valorilor morale a preșcolarilor
Golubiţchi Silvia , Postica Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-132. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul citirii în clasa întâi
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Aspecte metodologice ale studierii pronumelui în clasa a III-a
Golubiţchi Silvia1 , Vrabie Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale studierii sintaxei în clasele primare
Golubiţchi Silvia1 , Zdraguș Viorica12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice de studiere a poveștilor în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale competenţei de citit- scris în clasele primare
Golubiţchi Silvia1 , Cernei Olga12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale competenței textuale în clasele primare
Golubiţchi Silvia1 , Midrigan Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale culturii comunicării la preșcolari
Țifrac Maria , Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile și perspectivele comunicării didactice
Golubiţchi Silvia1 , Țifrac Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Gimnazială Nr. 5 Sighetu Marmației, Maramureș
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-115. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific research from the perspective of functional stylistics
Lungu Viorelia1 , Golubiţchi Silvia2 , Bobescu Laura3
1 Technical University of Moldova,
2 Tiraspol State University,
3 Lyceum „Toader Bubuiog”
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 40 / 2019 / ISSN 2668-6678 / ISSNe 1582-313X
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul lecturii în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Abordarea textului literar în clasele primare
Golubiţchi Silvia1 , Vrabie Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale competenței de lectură în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de dezvoltare a vocabularului elevului în clasele primare prin texte literare
Golubiţchi Silvia1 , Zdraguș Viorica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul – un factor-reper pentru lectură
Golubiţchi Silvia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de lectură în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-249-6.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipurile de comunicare orală în clasele primare
Golubiţchi Silvia1 , Danu Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul Salcia, r. Șoldănești
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Aspecte ale educaţiei literar-artistice în romanul „Fraţii Jderi” de M. Sadoveanu
Golubiţchi Silvia , Bunescu-Ursu Lucia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice în studierea textului literar în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-1255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 64