IBN
Închide
Cojocaru Svetlana Ilarion
Cuvinte-cheie (21): Public administration (2), public officials (1), management of human resource (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2014 - 2

Eficientizarea metodelor de motivare a funcţionarilor publici
Harti Natalia, Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul comunicării manageriale asupra creşterii productivităţii muncii în cadrul organizaţiei
Cojocaru Svetlana, Talpă Carolina
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Managementul calităţii resurselor umane în cadrul asistenţei medicale primare
Daniliuc Vitalie1, Cojocaru Svetlana2
1 Centrul Medicilor de Familie Hînceşti,
2 Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul factorilor de risc cardiovascular în Republica Moldova
Tănase Lilia12, Cojocaru Svetlana1
1 Academia de Administrare Publică,
2 Centrul Medicilor de Familie Hînceşti
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea managementului resurselor umane în contextul reformei funcţiei publice din Republica Moldova
Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea resurselor umane prin prisma stimulării creativităţii
Tofan Tatiana, Cojocaru Svetlana, Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Influenţa managementului resurselor umane asupra managementului bazat pe cunoştinţe
Spătaru Alexandru, Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul fondului ecologic din mun. Chişinău
Căpăţînă Nelian, Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul riscului în dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică
Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea rolului resurselor umane în sistemul de sănătate din Republica Moldova (articol de sinteza)
Daniliuc Vitalie, Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicile dezvoltării turismului rural prin prisma integrităţii ecologice în Uniunea Europeană
Todiţă Diana, Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Consideraţii teoretice privind managementul calităţii resurselor umane în administraţia publică
Cojocaru Svetlana, Căpăţînă Nelian
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea capacităţii administrative prin prisma managementului cunoaşterii
Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea sistemului de management al calităţii în instituţiile militare
Spatari Alexandru12, Cojocaru Svetlana2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa managementului pacientelor oncoginecologice în Republica Moldova
Casian Neonila12, Sofroni Dumitru2, Cojocaru Svetlana1
1 Academia de Administrare Publică,
2 IMSP Institutul Oncologic
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

L'education financiere et la gestion des risques sur les marches financiers
Chirilici Oxana, Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(65) / 2010 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Impactul "Noului Management Public" asupra Administraţiei Publice din Republica Moldova
Cojocaru Svetlana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17