IBN
Închide
Hacina Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2017 - 2

European practices in creating the educational virtual network of teaching-learning–evaluation
Graur Elena , Baran Tatiana , Hacina Ludmila
Trade Co-operative University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea politicii de personal prin dezvoltarea profesională a salariaților în contextul administrării organizaționale eficiente
Liviţchi Oxana , Graur Elena , Hacina Ludmila , Baran Tatiana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 11 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Professional Training - Effective Element of Management in Achieving of the Personnel Policy
Liviţchi Oxana , Hacina Ludmila , Baran Tatiana
Trade Co-operative University of Moldova
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2067-5046 / ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperarea conflictelor organizaţionale prin comunicare - instrument primordial în evitarea situaţiilor de risc în cadrul întreprinderilor
Baran Tatiana , Hacina Ludmila
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Sectiunile 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Problemele existente în finanţarea IMM-Urilor
Panuţa Svetlana , Hacina Ludmila
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Gestiunea riscurilor în întreprinderile agricole
Hacina Ludmila
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on Corporate Social Responsibility of Cooperative Enterprises in the Republic of Moldova
Tcaciuc Claudia , Hacina Ludmila , Guţu Alexandrin
Trade Co-operative University of Moldova
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2067-5046 / ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Riscul – Componentă inevitabilă în lumea afacerilor
Hacina Ludmila
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8