IBN
Închide
Capcanari Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2023 - 1

Bioactive profile of carob (Ceratonia siliqua L.) cultivated in European and North Africa agrifood sectors
Capcanari Tatiana , Boaghe Eugenia , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Popovici Violina , Radu Oxana , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Ukrainian Food Journal
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Potențialul agroindustrial al culturii Cannabis sativa L. în Republica Moldova
Negoiţa Cătălina , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Siminiuc Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agro-industrial potential of Cannabis Sativa L. seeds as a sourse of biological active substances
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Negoiţa Cătălina , Boaghe Eugenia , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of consumer behaviour related to geriatric nutrition in the Republic of Moldova
Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of milk thistle (Silybum marianum L.) seeds powder on quality characteristics of sponge cake
Boaghe Eugenia , Suhodol (Motruc) Natalia , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga , Capcanari Tatiana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional profile of carob (Ceratonia siliqua L.) beans and pod pulp originated from the Republic of Moldova
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Radu Oxana , Boaghe Eugenia , Popovici Violina , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Czech Journal of Food Sciences
Vol. 40, / 2022 / ISSN 1212-1800 / ISSNe 1805-9317
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutritional attributes of Goji (Lycium Barbarum) berry - A review
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Radu Oxana , Deseatnicova Olga , Suhodol (Motruc) Natalia , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorption characteristics of wheat and jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus) flour mixes
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica1 , Ţiţei Victor2 , Boiştean Alina1 , Boaghe Eugenia1 , Capcanari Tatiana1 , Zacuțelu Marcel1
1 Technical University of Moldova,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of reducing the quantity of salt on the quality and acceptability of grissini breadsticks
Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Capcanari Tatiana , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of lactose intolerance in children from the Republic of Moldova
Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Aspects of walnut oil (Juglans Regia L.) application for new functional products obtaining
Radu Oxana , Baerle Alexei , Capcanari Tatiana , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bee honey: history, characteristics, properties, benefits and adulteration in the beekeeping sector
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica1 , Capcanari Tatiana1 , Boiştean Alina1 , Khanchel El Mehdi Imen2
1 Technical University of Moldova,
2 Manouba University
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-421. Vizualizări-1729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumer behavior related to iodine-rich foods intake in the Republic of Moldova
Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Popovici Violina
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the color as a characterization parameter of honey from Tunisia, Romania and Moldova
Boiştean Alina , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-68. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of sea buckthorn berries (hippophae rhamnoide) on yoghurt biological value and quality
Boaghe Eugenia , Grosu Carolina , Popovici Violina , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides) on yoghurt biological value and quality
Boaghe Eugenia , Grosu Carolina , Popovici Violina , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology
Nr. 2(45) / 2021 / ISSN 1843-5157 / ISSNe 2068-259X
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovation strategies of functional plant milk production based on hemp (Cannabis Sativa L.) seeds
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Radu Oxana , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) flour impact on bread quality
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica1 , Capcanari Tatiana1 , Gîncu Ecaterina2
1 Technical University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lactose free yogurt technology development for personalized nutrition
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palynological, physico-chemical and biologically active substances profile in some types of honey in the Republic of Moldova
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Capcanari Tatiana , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of flaxseed flour on the quality parameters of bakery products
Popovici Violina , Boaghe Eugenia , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica , Grosu Carolina , Gutium Olga
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Consumer behavior related to salt intake in the Republic of Moldova
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Capcanari Tatiana , Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicova Olga , Boiştean Alina , Reşitca Vladislav , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evaluation of total carotenoid content in functional food products enriched with rosehip powder (Rosa Canina)
Popovici Violina , Boaghe Eugenia , Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Popovici Cristina
Technical University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-chemical and sensory properties of functional confectionery products with Rosa Canina powder
Popovici Violina1 , Radu Oxana1 , Autor Nou2 , Boaghe Eugenia1 , Capcanari Tatiana1 , Popovici Cristina1
1 Technical University of Moldova,
2 National University of Food Technologies, Kyiv
Ukrainian Food Journal
Nr. 4(8) / 2019 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Emulsions alimentaires - aspects technologiques et nutritionnels
Capcanari Tatiana , Paladi Daniela , Popovici Cristina
Université Technique de Moldavie
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microstructure and rheological behavor of emulsions with improved nutritional value
Capcanari Tatiana , Popovici Cristina , Paladi Daniela , Deseatnicova Olga
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procédé d'obtention de confiture de fruits à faible teneur en saccharose
Paladi Daniela , Capcanari Tatiana
Université Technique de Moldavie
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of food products consumption in Republic of Moldova in the demographic transition period
Boaghe Eugenia1 , Capcanari Tatiana1 , Mija Nina1 , Deseatnicova Olga1 , Opopol Nicolae2
1 Technical University of Moldova,
2 National Agency for Public Health
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traceability of wine - a criterion of quality and food safety for the consumer
Covaci Ecaterina , Capcanari Tatiana , Lesanu Alexandra
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Impactului utilizării metabisulfitului pentru păstrarea strugurilor de masă
Baran Anastasia , Capcanari Tatiana , Griza Ina , Deseatnicova Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Prospect of technology using for fruits storage by freezing
Capcanari Tatiana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Cercetarea calităţii şi duratei de păstrare a strugurilor de masă prin aplicarea tehnologiilor de sulfitare
Baran Anastasia , Griza Ina , Guzun Vasile , Capcanari Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Effect of nitrogen treatment on quality of cold pressed walnut oil
Popovici Cristina , Capcanari Tatiana , Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects of using grape seed oil for production of functional mayonnaise emulsions
Capcanari Tatiana , Popovici Cristina , Deseatnicova Olga , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Изучение влияния общего содержания полифенолов на антиоксидантную активность экстрактов пряной зелени
Capcanari Tatiana
Технический Университет Молдовы
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 9 October, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 35 of 35