IBN
Închide
Oleinic Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 4

Architecture, civil engineering, academia and diplomacy: a comprehensive overview of the work of Lino Bianco
Oleinic Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lino BIANCO. The Ring Metaphor and the Spirit of Sofia and other essays, a collection of scientific papers mostly relating to the literature of architectural history
Oleinic Svetlana
Technical University of Moldova
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стилистические тенденции развития архитектуры города Кишинёва в ХХ-ХХI вв.
Олейник Светлана
Технический Университет Молдовы
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции развития архитектуры Кишинeва в XX–XXI вв. на фоне процессов, происходящих в мировом зодчестве
Олейник Светлана
Технический Университет Молдовы
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Stages of architecture development of Chisinau administrative buildings
Oleinic Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обучение искусству композиции во ВХУТЕМАСе (к 100-летию со дня основания)
Олейник Светлана
Технический Университет Молдовы
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
Ediția 10. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-779-4.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Architecture of administrative buildings of Chisinau city within the context of world architecture
Oleinic Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Unele consideraţii cu privire la critica in arhitectură
Nesterova Tamara1 , Oleinic Svetlana2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Композиционное начало в архитектуре современных административных зданий Кишинёва
Олейник Светлана
Технический Университет Молдовы
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6, R. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tendinţe compoziţionale în arhitectura clădirilor pentru afaceri din centrul istoric al Chişinăului
Oleinic Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspectele compozitionale ale arhitecturii clădirilor pentu afaceri din Chişinău, construite în ultimul deceniu
Oleinic Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11