IBN
Închide
Ungureanu Eugen
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Influența concentrației de caprolactamă din electrolit asupra polarizării catodului oțel 45 la depunerea acoperirilor de fier electrolitic
Ungureanu Eugen
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența densității de curent a concentrației de caprolactamă asupra micro-și macrodurității acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere
Ungureanu Eugen , Platon Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspectele teoretice ale fenomenelor de autolubrifiere a suprafețelor de frecare a tribocuplelor, restabilite cu acoperiri de fier electrolitic in baza caprolactamei
Ungureanu Eugen1 , Stoicev Petru1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Platon Andrei1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele teoretice, privind formarea micro- și nanodimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere rezistente la uzare
Ungureanu Eugen1 , Stoicev Petru1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Platon Andrei1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Электролитический сплав железо – никель со свойствами самосмазывания и оценка температурной стойкости граничных термогенерирующихся слоев пленки капролактама
Стойчев П.1 , Топала П.2 , Унгуряну Е.2 , Trifan Nicolae1 , Рошкован Г.1 , Бешлиу В.2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Взаимодействие титана и никеля с углеродом при электроискровом легировании в углеродосодержащих средах
Перетятку Павел1 , Унгуряну Е.1 , Мазанко Владимир2 , Герцрикен Д.2 , Миронов Д.2 , Носовский О.2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Институт Металлофизики, НАНУ
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 17 December, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6