IBN
Închide
Moscalic Roman
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2022 - 1

Măsuri de profilaxie și de combatere în salmoneloza aviară: Recomandări științifico-practice
Juncu Olga, Starciuc Nicolae, Moscalic Roman, Osadci Natalia
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-41-2
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dinamica microorganismelor în dejecțiile iepurilor hrăniți cu nutreț combinat granulat cu adaosul biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Cremeneac Larisa1 , Efteniuc Iulia1 , Burţeva Svetlana2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența utilizării pro/prebioticului poultrystarrmeeu în avicultură și cultivarea porumbului
Caraman Mariana , Moscalic Roman , Cremeneac Larisa , Efteniuc Iulia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indici microbiologici și impactul prezenței bacteriilor din genul Salmonella spp. în unele unități avicole din republică
Juncu Olga1 , Starciuc Nicolae1 , Osadci Natalia1 , Moscalic Roman2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiota tractului gastrointestinal al iepurilor care au consumat nutreț combinat granulat cu și fără adaosul biomasei de Streptomyces Levoris CNMN-AC-01
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Burţeva Svetlana2 , Bîrsa Maxim2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evaluarea influenţei microorganismelor eficiente asupra calităţii biocompostului
Cremeneac Larisa , Caraman Mariana , Moscalic Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența probioticului PoultryStarRmeEU asupra microbiocenozei intestinale a puilor broiler
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Efteniuc Iulia1 , Stamati Constantin2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 SRL „Ces group”
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Caracteristica microbiocenozei cecumului și crotinelor dure ale iepurelui de casă la infestarea cu Passalurus ambiguus
Caraman Mariana , Efteniuc Iulia , Moscalic Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular characterization of bovine leukemia virus from Moldovan dairy cattle
Pluta Aneta1 , Rola-Luszczak Marzena1 , Kubis Piotr1 , Balov Svetlana2 , Moskalik Roman2 , Choudhury Bhudipa3 , Kuzmak Jacek1
1 National Veterinary Research Institute,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 OIE Reference Laboratory for EBL, Department of Virology, Animal and Plant Health Agency, Weybridge
Archives of Virology
Nr. 6(162) / 2017 / ISSN 0304-8608
Disponibil online 20 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование паразитоценоза пищеварительного тракта кроликов и влияние на этот процесс химиопрепаратов
Ефтенюк Юлия , Караман Марианна , Москалик Роман
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Bovine Leukemia - “disease of paradoxes” and possibilities of its effective abolition
Moskalik Roman1 , Gangal Nicolae2 , Balov Svetlana2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Republican Center for Veterinary Diagnostic
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea preparatului Enoxil în tratamentul animalelor cu leziuni traumatice și dereglări gastrointestinale
Moscalic Roman1 , Chirghei Svetlana1 , Caraman Mariana1 , Balov Sergiu1 , Lupaşcu Tudor2 , Stratan Nicolae2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microflora biocompostului obținut în urma fermentării dejecțiilor de bovine în condiții tradiționale și cu adaos de preparate cu microfloră eficientă
Caraman Mariana , Moscalic Roman , Balov Sergiu
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microorganisms dynamics in the process of bio humus formation
Caraman Mariana , Moskalik Roman
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul podopatiilor la bovine cu preparatul Enoxil
Moscalic Roman1 , Balov Sergiu1 , Caraman Mariana1 , Chirghei Svetlana1 , Enciu Valeriu1 , Gangal Nicolae1 , Lupaşcu Tudor2 , Stratan Nicolae2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea preparatului Enoxil în tratamantul afecțiunii glandei mamare ‒ mastită la vaci
Moscalic Roman1 , Chirghei Svetlana1 , Caraman Mariana1 , Balov Sergiu1 , Lupaşcu Tudor2 , Stratan Nicolae2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование эффективности оздоровления от лейкоза молочного скотоводства
Москалик Роман1 , Гангал Николай2 , Балова Светлана 2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Республиканский Ветеринарно-Диагностический Центр
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

История развития и динамика угасания эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в Молдове
Москалик Роман1 , Гангал Николай2 , Балова Светлана 2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Республиканский Ветеринарно-Диагностический Центр
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенность механизма распространения вируса лейкоза (ВЛКРС) и неустойчивость его во внешней среде
Москалик Роман
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 22 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

The role of anthropogenic factor in the bovine leukemia spread and eradication
Moskalik Roman1 , Gangal Nicolae2 , Balov Svetlana2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Republican Center for Veterinary Diagnostic
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22