IBN
Închide
Ivancic Albert Valeriu
Cuvinte-cheie (28): allelopathic compound (1), clathrate (1), аллелопатическое (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Β-cyclodextrin as eco-friendly soil remediation agent
Ivancic Elena1, Ivancic Albert12, Macaev Fliur1, Duca Gheorghe12
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение коэнзима Q0 из толухинона
Ivancic Elena1, Иванчик Альберт12, Задорожный Александр2, Макаев Флюр1
1 Институт химии Академии наук Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Достижения молодых ученых: химические науки Всероссийская молодежная конференция
Ediția a III-a. 2017. Уфа, Россия . .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Interactions of tryptanthrin analogue with β- cyclodextrin in solid binary systems
Ivancic Albert
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Topical issues of new drugs development Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student
Ediția a XXIII-a. 2016. Kharkiv, Ukraine. .
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent trends in alginate, chitosan and alginate-chitosan antimicrobial systems
Ivancic Albert12
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наноразмерные, стерео- и энантиомерные пестициды: успехи, перспективы и риски
Макаев Флюр, Стынгач Евгения, Погребной Сергей, Иванчик Альберт, Дука Георгий
Институт химии Академии наук Молдовы
Достижения химии в агропромышленном комплексе Материалы II Всероссийской молодежной конференции-школы с международным участием
Ediția a II-a. 2016. Уфа, Россия . ISBN 978-5-7456-0499-7.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение и перспективы применения в сельском хозяйстве клатратов юглона с циклодекстринами
Иванчик Альберт, Русу Мария, Дука Георгий, Макаев Флюр
Институт химии Академии наук Молдовы
Достижения химии в агропромышленном комплексе Материалы II Всероссийской молодежной конференции-школы с международным участием
Ediția a II-a. 2016. Уфа, Россия . ISBN 978-5-7456-0499-7.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi antituberculoase
Parii Sergiu1, Valica Vladimir1, Macaev Fliur12, Pogrebnoi Serghei2, Boldescu Veaceslav2, Stângaci Eugenia2, Duca Gheorghe2, Ivancic Albert2, Rusnac Liliana1, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Uncu Livia1, Macaeva Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New uses of bioactive phytocompounds depending on molecular structure
Bobeica Valentin, Covaliov Victor, Ivancic Albert, Nenno Vladimir, Covaliova Olga
State University of Moldova
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problem of grafting of antituberculosis drugs to the high molecular copolymers based on N-vinylpyrrolidone
Ivancic Albert, Gherciu Irina, Robu Stefan
State University of Moldova
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cyclodextrins – fields of application. part II
Duca Gheorghe1, Ivancic Albert2, Boldescu Veaceslav2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10