IBN
Închide
Istrati Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 4

Influența factorilor fundamentali în sistemele de producție
Istrati Daniela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La qualite de l’eau : metodes et modeles numerique de recherche
Braniște Rodica , Istrati Daniela , Gogoi Elena
Université Technique de Moldavie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solving the days-off scheduling problem using quadratic programming with circulant matrix
Moraru Vasile , Istrati Daniela , Zaporojan Sergiu
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperature capture and image processing system: a case study ...
Istrati Daniela
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

A Second Order-Cone Programming Relaxation for Days-Off Scheduling Problem
Istrati Daniela , Moraru Vasile , Zaporojan Sergiu
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Second Order-Cone Programming Relaxation for Days-Off Scheduling Problem
Istrati Daniela , Moraru Vasile , Zaporojan Sergiu
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația 4.0: evoluție, provocări și perspective
Gogoi Elena , Istrati Daniela , Cojuhari Irina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Module de traitement et d'affichage des données en temps réel pour le système intellST
Ignatiuc Arina , Buftea Maria , Istrati Daniela
Université Technique de Moldavie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motoare de căutare a informaţiei
Gherciu Pavel , Mațarin Vlaicu , Ghimp Mihail , Muntean Dorian , Istrati Daniela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

L'interaction l'homme-machine
Astafi Valentina , Istrati Daniela
Université Technique de Moldavie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-2415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Metoda celor mai mici pătrate pentru problema de programare pătratică
Istrati Daniela , Moraru Vasile , Zaporojan Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

A modified SQP algorithm for mathematical programming
Moraru Vasile , Zaporojan Sergiu , Istrati Daniela
Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECO-TIC, un nouveau pas pur l’ecologie et pour la societe
Osipciuc Dan , Istrati Daniela
Université Technique de Moldavie
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Calculation of freezing of a cylindrical surface
Ivanov Leonid , Radionenko Vitaliy , Ţislinscaia Iana , Istrati Daniela
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controled freezing of liquid environment in fragile tare
Ivanov Leonid , Cartofeanu Vasile , Melenciuc Mihail , Istrati Daniela
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L ’enseignement des langues de spécialité  à l’UTM: le français de l ’informatique
Tcaci Olga , Istrati Daniela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New tendencies in meat drying technologies
Lupaşco Andrei , Bernic Mircea , Melenciuc Mihail , Istrati Daniela
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17