IBN
Închide
Lozan-Tîrşu Carolina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Modification of oxidative stress indices in cultures of pathogenic microorganisms under the influence of novel chemical compounds
Lozan-Tîrşu Carolina , Zariciuc Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 3(2) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Biochemical composition changes of gram-negative microorganisms under the action of new chemical compounds
Lozan-Tîrşu Carolina , Zariciuc Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The etiology of healthcare-associated infections in newborns
Nichitovici Cristiana , Lozan-Tîrşu Carolina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Alterations of total antioxidant capacity of pathogen cultures under the influence of novel chemical compounds
Lozan-Tîrşu Carolina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 1(2) / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Bacterial profile and antibiotic resistance in patients with trophic ulcers
Balan Greta1 , Puşcaş Nicolae1 , Lozan-Tîrşu Carolina1 , Zariciuc Elena1 , Rudic Valeriu12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiologia infecţiilor nosocomiale la copiii nou născuţi
Sobeţchi Irina , Lozan-Tîrşu Carolina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Activitatea antimicrobiană faţă de Bacillus cereus al compusului coordinativ [(2-carbamotioilhidrazon) propionato(2-)]-(4-aminobenzensulfamid)cupru
Lozan-Tîrşu Carolina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(9) / 2016 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antibacterian and antifungal properties of algae product BioR
Rudic Valeriu12 , Balan Greta13 , Cojocari Daniela1 , Lozan-Tîrşu Carolina1 , Zariciuc Elena1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 National Center of Public Health
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Antimicrobial effect coordinative compounds of copper with 4-(dimethylphenyl)-thiosemicarbazones of 2-phormylpyridine
Gulea Aurelian1 , Rudic Valeriu2 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Zariciuc Elena2 , Tsapkov Victor I.1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis and biological properties
Barba Nicanor1 , Gulea Aurelian1 , Popushoi Ana1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Poirier Donald3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Universitatea Laval
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cobalt, nickel, copper, and zinc coordination compounds of salicylaldehyde and 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde 4-(pyrid-2-yl)thiosemicarbazones
Gulea Aurelian1 , Codiţă Tatiana1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Tsapkov Victor I.1 , Pahontu Elena Mihaela3 , Roşu Tudor3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Bucharest
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul antimicrobian al compuşilor coordinativi ai cuprului cu 4-(dimetilfenil) -tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei
Lozan-Tîrşu Carolina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 August, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibitorii proliferării bacteriei Bacillus cereus in baza compuşilor coordinativi ai cuprului(II) care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide
Rudic Valeriu1 , Lozan-Tîrşu Carolina1 , Zariciuc Elena1 , Gulea Aurelian2 , Ţapcov Victor2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2014. Descarcări-26. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New technologies for antimicrobial preparations obtaining
Batyr Ludmila1 , Zosim Liliana2 , Elenciuc Daniela3 , Lozan-Tîrşu Carolina4 , Rudic Valeriu1 , Gulea Aurelian2 , Tsapkov Victor I.2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 State University of Moldova,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use DI(μ-S)-bis{chloro-[1-pyridine-2-ylethanone-4-methylthiosemicarbazonato(1-)]copper}, as substance with antimicrobial activity against staphylococcus aureus
Rudic Valeriu1 , Gulea Aurelian2 , Lozan-Tîrşu Carolina1 , Zariciuc Elena1 , Tsapkov Victor I.2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea a di(m-s)-bis{cloro-[1-piridin-2-iletanon--metiltiosemicarbazono(1-)]cupru}, în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de Staphylococcus aureus
Lozan-Tîrşu Carolina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Efectul antimicrobian al compuşilor coordinativi ai cuprului,zincului, cobaltului şi nichelului cu n-piridin-2 iltiosemicarbazonă 2 piridincarboxi-aldehidă şi derivaţii ei
Lozan-Tîrşu Carolina
Catedra Boli Interne N5 USMF „N.Testemiţanu”
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi caracteristica hidrazonelor obţinute în baza 2-hidrazinobenzotiazolului cu proprietăţi antimicrobiene şi antiproliferative
Paholniţcaia Anastasia1 , Barbă Nicanor1 , Gulea Aurelian1 , Jalbă Angela1 , Lozan-Tîrşu Carolina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological activity of copper(II) complexes of 2-formylpyridine 4-(dimethylphenyl) thiosemicarbazones
Sargun Artur1 , Jalbă Angela1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Gulea Aurelian1 , Sofroni Larisa3 , Stefan-van Staden Raluca-Ioana4 , Bîrcă Maria1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Oncology,
4 National Institute of Research and Development for Electrochemistry and Condensed Matter
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Activitatea antimicrobiană a compuşilor coordinative ai cuprului(II) care conţin sulfanilamide şi tiosemicarbazona sau 4-feniltiosemicarbazona acidului piruvic şi benzoilformic
Lozan-Tîrşu Carolina1 , Ţapcov Victor2 , Rudic Valeriu3 , Gulea Aurelian2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25