IBN
Închide
Roşca Fedosia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2019 - 3

Alimentaţia biologică activă în condiţii industriale de creştere şi exploatare a păsărilor domestice
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Demcenco Boris12 , Roşca Fedosia12 , Osadci Natalia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of dietary protein and amino acids on the quality of poultry food products
Петку Игорь12 , Балан Ион21 , Демченко Борис12 , Roşca Fedosia21 , Осадч Наталия12 , Грамович Вячеслав21
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние факторов внешней среды на естественную резистентность сельскохозяйственной птицы
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Осадч Наталия , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Imunoprofilaxia contra bolii newcastle în condiţiile reproducerii intensive a păsărilor
Balan Ion1 , Petcu Igor2 , Şumanschii Andrei2 , Demcenco Boris2 , Zestrea Nicolai2 , Gramovici Veaceslav3 , Roşca Fedosia2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 ,,Rai Plai Avicola” SRL
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul, importanţa şi efectele enzimelor digestive în nutriţia păsărilor
Petcu Igor , Balan Ion , Şumanschii Andrei , Roşca Fedosia , Zestrea Nicolai , Demcenco Boris , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific features of the digestion and the metabolism of birds
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Şumanschii Andrei12 , Demcenco Boris12 , Zestrea Nicolai12 , Roşca Fedosia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение ветеринарно-санитарного контроля безопасности кормов в птицеводстве
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Шуманский Андрей , Зестря Николай , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Contribuţii la ameliorarea găinilor mixte prin încrucişării de transformare
Bîzgu Ion1 , Şumanschii Andrei1 , Roşca Fedosia2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8