IBN
Închide
Demcenco Boris
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2022 - 2

Antioxidative protection in the biotechnology of agricultural breeding
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of classical biotechnologies on the welfare of agricultural birds
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Importanța utilizării în avicultură a aditivilor furajeri medicinali pentru protecția mediului
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of lighting modes on the age of puberty and egg laying chickens
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea şi identificarea microflorei de origine bacteriană din incubatoare şi de la puii de găină după eclozionare
Osadci Natalia1 , Starciuc Nicolae1 , Petcu Igor2 , Balan Ion2 , Demcenco Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of mineral metabolism in birds in the reproductive period
Demcenco Boris1 , Balan Ion2 , Petcu Igor2 , Osadci Natalia1 , Gramovici Veaceslav1 , Roşca Feodora1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poultry in the continuation of the improvement of biotechnologies for obtaining products from the food industry
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Impactul relevanței relației multiforme dintre sănătate și consumul de carne de pasăre
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bioactiv al aminoacizilor în componența rației alimentare pentru păsări
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между содержанием йода и интенсивность метаболических процессов птицы
Демченко Борис1 , Балан Ион1 , Петку Игорь1 , Осадч Наталия1 , Рошка Феодора2 , Грамович Вячеслав2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Alimentaţia biologică activă în condiţii industriale de creştere şi exploatare a păsărilor domestice
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Demcenco Boris12 , Roşca Fedosia12 , Osadci Natalia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of avian infectious bronchitis and quality of poultry products
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Рошка Федор , Осадч Наталия , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of dietary protein and amino acids on the quality of poultry food products
Петку Игорь12 , Балан Ион21 , Демченко Борис12 , Roşca Fedosia21 , Осадч Наталия12 , Грамович Вячеслав21
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние факторов внешней среды на естественную резистентность сельскохозяйственной птицы
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Осадч Наталия , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Imunoprofilaxia contra bolii newcastle în condiţiile reproducerii intensive a păsărilor
Balan Ion1 , Petcu Igor2 , Şumanschii Andrei2 , Demcenco Boris2 , Zestrea Nicolai2 , Gramovici Veaceslav3 , Roşca Fedosia2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 ,,Rai Plai Avicola” SRL
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul, importanţa şi efectele enzimelor digestive în nutriţia păsărilor
Petcu Igor , Balan Ion , Şumanschii Andrei , Roşca Fedosia , Zestrea Nicolai , Demcenco Boris , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific features of the digestion and the metabolism of birds
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Şumanschii Andrei12 , Demcenco Boris12 , Zestrea Nicolai12 , Roşca Fedosia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологическое действие недостатка и избытка витамина А в организме сельскохозяйственной птицы
Петку Игорь12 , Балан Ион12 , Шуманский Андрей 12 , Зестря Николай12 , Демченко Борис12 , Рошка Федор12 , Грамович Вячеслав12
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение ветеринарно-санитарного контроля безопасности кормов в птицеводстве
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Шуманский Андрей , Зестря Николай , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Взаимосвязь параметров питьевой воды и развитие микропаразитозов в промышленном птицеводстве
Шуманский Андрей , Балан Валериан , Зестря Николай , Демченко Борис , Рошка Федор , Гальцева E.
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24