IBN
Închide
Caraman Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Dinamica masei corporale a iepurilor în raport cu consumul de nutreț combinat granulat cu adaosul biomasei de streptomyces levoris cnmn-ac-01
Caraman Mariana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica microorganismelor în dejecțiile iepurilor hrăniți cu nutreț combinat granulat cu adaosul biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Cremeneac Larisa1 , Efteniuc Iulia1 , Burţeva Svetlana2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența utilizării pro/prebioticului poultrystarrmeeu în avicultură și cultivarea porumbului
Caraman Mariana , Moscalic Roman , Cremeneac Larisa , Efteniuc Iulia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de compostare a gunoiului de grajd și a deșeurilor organice
Cremeneac Larisa , Caraman Mariana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiota tractului gastrointestinal al iepurilor care au consumat nutreț combinat granulat cu și fără adaosul biomasei de Streptomyces Levoris CNMN-AC-01
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Burţeva Svetlana2 , Bîrsa Maxim2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Липидный состав биомассы стрептомицетов при культивировании на средах сложного состава
Бырса М. , Березюк Юлия , Гарбузняк А. , Караман Марианна , Чеботарь Виктор , Бурцева Светлана
Институт микробиологии и биотехнологии
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Antimicrobial activity of streptomyces levoris CNMN-Ac-01 After longterm storage by subculturing on different composition media
Burtseva Svetlana1 , Byrsa Maxim1 , Caraman Mariana2 , Achiri-Badicean Irina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(27) / 2020 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность биомассы и образование липидов у стрептомицетов на средах сложного состава
Васильчук А.1 , Бырса М.1 , Березюк Юлия2 , Гарбузняк А.3 , Караман Марианна4
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
3 Институт физиологии и санокреатологии,
4 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Биология – наука XXI века
Ediția a 24-a. 2020. Пущино, Россия. ISBN 978-5-91874-901-2.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Biological activity of S. Levoris CNMN-Ac-01 after long-term storage by subculturing and under mineral oil
Byrsa Maxim1 , Caraman Mariana2 , Burtseva Svetlana1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea influenţei microorganismelor eficiente asupra calităţii biocompostului
Cremeneac Larisa , Caraman Mariana , Moscalic Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența probioticului PoultryStarRmeEU asupra microbiocenozei intestinale a puilor broiler
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Efteniuc Iulia1 , Stamati Constantin2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 SRL „Ces group”
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Caracteristica microbiocenozei cecumului și crotinelor dure ale iepurelui de casă la infestarea cu Passalurus ambiguus
Caraman Mariana , Efteniuc Iulia , Moscalic Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование паразитоценоза пищеварительного тракта кроликов и влияние на этот процесс химиопрепаратов
Ефтенюк Юлия , Караман Марианна , Москалик Роман
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Eficacitatea preparatului Enoxil în tratamentul animalelor cu leziuni traumatice și dereglări gastrointestinale
Moscalic Roman1 , Chirghei Svetlana1 , Caraman Mariana1 , Balov Sergiu1 , Lupaşcu Tudor2 , Stratan Nicolae2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microflora biocompostului obținut în urma fermentării dejecțiilor de bovine în condiții tradiționale și cu adaos de preparate cu microfloră eficientă
Caraman Mariana , Moscalic Roman , Balov Sergiu
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microorganisms dynamics in the process of bio humus formation
Caraman Mariana , Moskalik Roman
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul podopatiilor la bovine cu preparatul Enoxil
Moscalic Roman1 , Balov Sergiu1 , Caraman Mariana1 , Chirghei Svetlana1 , Enciu Valeriu1 , Gangal Nicolae1 , Lupaşcu Tudor2 , Stratan Nicolae2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea preparatului Enoxil în tratamantul afecțiunii glandei mamare ‒ mastită la vaci
Moscalic Roman1 , Chirghei Svetlana1 , Caraman Mariana1 , Balov Sergiu1 , Lupaşcu Tudor2 , Stratan Nicolae2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18