IBN
Închide

82Publicaţii

690Descărcări

42828Vizualizări

Cutcovschii-Muştuc Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 37. Publicaţii peste hotare - 20.
Teze/Rezumate în culegeri - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 19

2023 - 4

Mobilizarea și conservarea diversității intraspecifice a dracilei japoneze (Berberis thunbergii dc.) în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Roşca Ion , Tanachi Tatiana , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilization and conservation of interspecific biodiversity of the genus Buddleja l.
Rosca Ion , Onika Elisaveta , Kutkovski-Mushtuk Alina , Onica Natalia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nina Ciorchină la aniversarea onorabilă de 70 de ani
Roşca Ion , Tabăra (Gorceag) Maria , Cutcovschii-Muştuc Alina , Trofim Mariana , Ghereg (Josu) Melania
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM
Revista Botanică
Vol. 15, Nr. 1(26) / 2023 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 29 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интродукция и изучения биоразнобразия ягодных культур в Национальном ботаническом саду (и) имени „А. Чуботару” Р. Молдовы
Рошка Ион , Чоркинэ Нина , Оника Елизавета , Кутковски-Муштук Алина
Национальный Ботанический Cад (Институт) "Александру Чьюботару", ГУМ
Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология
Ediția 8. 2023. Душанбе. ISBN 978-99975-44-54-4.
Disponibil online 2 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Chlorophyll and carotenoid content in wolfberry (Lycium barbarum L.) leaves
Rosca Ion1 , Glijin Aliona1 , Chiorchina Nina1 , Tabăra (Gorceag) Maria1 , Kutkovski-Mushtuk Alina1 , Ralea Tudor2 , Zdioruk Nina2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Agricultura
Nr. 1-2(122) / 2022 / ISSN 1221-5317
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecția genului Berberis L. din cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Tanachi Tatiana , Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 1(24) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea și dezvoltarea cultivarurilor noi din genul Berberis L. în Grădina Botanică Națională (institut) „Alexandru Ciubotaru”
Tanachi Tatiana , Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea, dezvoltarea și cultivarea taxonilor noi de Elaeagnus umbellata Thunb. în Grădina Botanică Națională (institut) „Alexandru Ciubotaru”
Onica Elisaveta , Roşca Ion , Cutcovschii-Muştuc Alina , Ciorchina Nina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inducerea sistemului radicular in vitro la Lonicera Caerulea L. Var. Kamtschatica sevast
Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Glijin Aliona , Trofim Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina , Chiţan Raisa , Ghereg Melania , Cuzmin Elvira
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The mobilization and conservation of Diospyros virginiana l. Plants in NBGI
Onika Elisaveta , Rosca Ion , Kutkovski-Mushtuk Alina , Mîţu Vitalie
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 19

Colecţia de plante aromatice - sursă în educaţia ecologică a elevilor
Colţun Maricica1 , Roşca Ion1 , Carmina Andruşca2 , Cutcovschii-Muştuc Alina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Liceul Teoretic " Academia Copiilor", Chisinau
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecția genului Spiraea L., în Grădina Botanică Națională (Institut) “Alexandru Ciubotaru”
Tanachi Tatiana , Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecția genului Weigela thunb. In Grădina botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”
Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina , Autor Nou
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compușii naturali în rădăcina de withania somnifera (L.) Dunal
Cutcovschii-Muştuc Alina , Ciorchina Nina , Onica Elisaveta , Tabăra (Gorceag) Maria , Trofim Mariana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea, dezvolterea și cultivarea plantelor de prinsepia uniflora batalin în condițiile Republicii Moldova
Onica Elisaveta , Roşca Ion , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura in vitro a plantelor – sursă eficientă pentru economia Republicii Moldova
Cutcovschii-Muştuc Alina , Ciorchina Nina , Tabăra (Gorceag) Maria , Onica Elisaveta , Trofim Mariana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro culture of medicinal plants in the Botanical Garden
Kutkovski-Mushtuk Alina
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența auxinelor în procesul de creștere și rizogeneză la soiurile de goji
Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Cutcovschii-Muştuc Alina , Trofim Mariana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducerea taxonilor noi de Elaeagnus embellata Thunb. în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Onica Elisaveta , Roşca Ion , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micropropagarea unor soiuri de Chrysanthemum indicum L. prin cultura in vitro
Trofim Mariana , Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micropropagation and maintenance of rare plants through in vitro culture
Chiorchina Nina , Ghereg Melania , Tabăra (Gorceag) Maria , Kutkovski-Mushtuk Alina
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva cultivării speciei Mespilus germanica L. în Grădina Botanică Națională (institut) „Alexandru Ciubotaru”
Mîţu Vitalie , Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva cultivării unor taxoni noi de Lycium barbarum l. in Grădina botanică națională ”Alexandru Ciubotaru”
Roşca Ion , Tabăra (Gorceag) Maria , Onica Elisaveta , Ciorchina Nina , Cutcovschii-Muştuc Alina , Trofim Mariana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rosa Canina L. cultură de perspectivă pentru sectorul agro-alimentar şi farmaceutic
Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Trofim Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schisandra Chinensis (Turcz.) Ball. Sursa potențială de substanțe terapeutice
Ciorchina Nina , Tabăra (Gorceag) Maria , Cutcovschii-Muştuc Alina , Trofim Mariana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The bio-ecological study and the chemical composition of essential oil of the species elsholtzia stauntonii benth. under the conditions of the Republic of Moldova
Colţun Maricica1 , Gille Elvira1 , Necula Radu Dan2 , Bogdan Alina1 , Kutkovski-Mushtuk Alina1 , Grigoraş Valentin2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Center of Biological Sciences „Stejarul”, Piatra Neamţ
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 5, Vol.4. 2021. Круты, Украина. .
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The mobilization and maintenance of new taxa of Elaeagnus umbellata Thunb.
Rosca Ion , Onika Elisaveta , Kutkovski-Mushtuk Alina
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tissue culture – safe means of propagation and conservation of valuable plants in the “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Kutkovski-Mushtuk Alina , Chiorchina Nina , Tabăra (Gorceag) Maria , Trofim Mariana , Rosca Ion , Onika Elisaveta
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін присвячується 30-річчю Незалежності України
2021. Kiev, Ukraina. ISBN 978-617-520-173-2.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коллекция нетрадиционных ягодных культур в Национальном ботаническом саду (институт) имени «Александра Чуботару» в Республике Молдова
Оника Елизавета , Рошка Ион , Кутковски-Муштук Алина , Чоркинэ Нина
Национальный Ботанический Cад (Институт) "Александру Чьюботару"
Збереження рослин у зв’язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями
2021. Біла Церква, Українa. ISBN 978-617-7367-93-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 16

Artemisia dracunculus – plantă aromatică și un remediu naturist
Colţun Maricica , Cutcovschii-Muştuc Alina , Bogdan Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a. 2020. București, România. .
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artemisia dracunculus – plantă aromatică și un remediu naturist
Colţun Maricica , Cutcovschii-Muştuc Alina , Bogdan Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 24. 2020. Chișinău. .
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa regulatorilor de creştere asupra procesului de multiplicare la specia Lycium barbarum L
Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Trofim Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microclonarea a speciei Lycium barbarum (Goji)
Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Trofim Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a. 2020. București, România. .
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microclonarea a speciei Lycium barbarum (Goji)
Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Trofim Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 24. 2020. Chișinău. .
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micropropagarea şi inființarea colecţiei de arbuşti fructiferi în Grădina Botanică
Ciorchina Nina , Cutcovschii-Muştuc Alina , Tabăra (Gorceag) Maria , Trofim Mariana , Onica Elisaveta
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a. 2020. București, România. .
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micropropagarea şi inființarea colecţiei de arbuşti fructiferi în Grădina Botanică
Ciorchina Nina , Cutcovschii-Muştuc Alina , Tabăra (Gorceag) Maria , Trofim Mariana , Onica Elisaveta
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 24. 2020. Chișinău. .
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile creșterii și dezvoltării prinsepiei în condițiile Republicii Moldova
Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a. 2020. București, România. .
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile creșterii și dezvoltării prinsepiei în condițiile Republicii Moldova
Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 24. 2020. Chișinău. .
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile creșterii, dezvoltării și cultivării plantelor de Amelanchier alnifolia Nutt. în Republica Moldova
Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina , Ciorchina Nina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile creșterii, dezvoltării și cultivării plantelor de Prinsepia uniflora Batal. în condițiile Republicii Moldova
Onica Elisaveta , Roşca Ion , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva cultivării plantelor de Lonicera caerulea L. în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” din Republica Moldova
Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina , Elașco Anastasia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul anatomic comparativ al frunzelor speciei Lycium barbarum L
Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Trofim Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biology of the development of the introduced species Withania somnifera under the conditions of the Republic of Moldova
Kutkovski-Mushtuk Alina , Chiorchina Nina , Trofim Mariana , Tabăra (Gorceag) Maria
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Ediția 4, Vol.4. 2020. Круты, Украина. .
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Withania somnifera sursă vegetală de compuși naturali cu spectru larg de acțiuni
Cutcovschii-Muştuc Alina , Ciorchina Nina , Colţun Maricica , Onica Elisaveta , Tabăra (Gorceag) Maria
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a. 2020. București, România. .
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Withania somnifera sursă vegetală de compuși naturali cu spectru larg de acțiuni
Cutcovschii-Muştuc Alina , Ciorchina Nina , Colţun Maricica , Onica Elisaveta , Tabăra (Gorceag) Maria
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 24. 2020. Chișinău. .
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Înmulţirea soiurilor de mur fără spini prin vitrocultură
Ciorchina Nina , Lozinschii Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina , Tabăra (Gorceag) Maria , Trofim Mariana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 27 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agrotehnica cultivării plantei medicinale Withania Somnifera (L) Dunal în condițiile Republicii Moldova
Cutcovschii-Muştuc Alina , Ciorchina Nina , Colţun Maricica , Lozinschii Mariana , Tabăra (Gorceag) Maria , Trofim Mariana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micropropagarea soiul de goji „Erma”
Tabăra (Gorceag) Maria , Ciorchina Nina , Trofim Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiplicarea trandafirului prin virtroculturi
Lozinschii Mariana , Cutcovschii-Muştuc Alina , Sofronii Maria
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onica Elisaveta – model de implicare, dedicare și energie
Roşca Ion , Palancean Alexei , Cutcovschii-Muştuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 82