IBN
Închide
Rusu Ghenadie
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2021 - 1

  Related crosses as seed parents of early maize hybrids
Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion , Rusu Ghenadie
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Crearea și utilizarea analogilor androsterili și restauratori de fertilitate a polenului la porumbul timpuriu
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele ameliorării porumbului timpuriu în Moldova
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spânu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studierea liniilor consangvinizate de porumb indurata după capacitatea de combinare
Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu comparativ al indicatorilor precocității porumbului timpuriu pentru export în zonele nordice
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie , Spânu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

  Îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Breeding of early maize in Moldova
Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Crearea hibrizilor simpli și simpli modificați de porumb timpuriu
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Distins savant în ameliorarea porumbului. Dr. hab. Simion Mustață la 70 de ani
Maticiuc Vasile , Mistreţ Silvia , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Early flint maize breeding
Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Resistance to low temperatures in germination and emergency phases of early inbred maize lines
Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Testarea hibrizilor de porumb timpuriu ca cultură dublă
Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Studiu comparativ al formelor materne şi al hibrizilor simpli modificaţi de porumb timpuriu
Rusu Ghenadie
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

  Inbred lines of early maize: germplasm, evaluation and classification
Mustyatsa Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic REID IODENT X BSSS-B37
Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spânu Valentina , Ştirbu Valentin
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The modification of single cross hybrids of early maize
Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Rezultate şi perspective în ameliorarea porumbului timpuriu
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 17 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Создание, оценка, классификация и использование самоопыленных линий скороспелой кукурузы
Мустяца Симион , Борозан Пантелимон , Брума С. , Русу Г.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 17 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

  Eficienţa noilor inductori in obţinerea haploizilor materni la porumb (Zea mays L.)
Sarmaniuc Mariana1 , Mihailov Mihai1 , Rusu Ghenadie2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studierea încrucişărilor înrudite ca forme materne ale hibrizilor de porumb timpuriu
Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Bruma Serghei
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studierea încrucişărilor înrudite ca forme materne ale hibrizilor de porumb timpuriu
Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Bruma Serghei
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studierea şi evaluarea liniilor consangvinizate de porumb la temperaturi scăzute
Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  Rezistenţa la temperaturi scăzute în fazele de germinare şi de plantulă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu
Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Зародышевая плазма альтернативных гетерозисных групп БССС-Б37 и Айодент в селекции скороспелой кукурузы
Мустяца Симион , Борозан Пантелимон , Брума С. , Русу Г.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-001-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Определение уровня гетерозиса и генетических различий у родственных скрещиваний раннеспелой кукурузы
Брума С. , Русу Г. , Мустяца Симион , Борозан Пантелимон
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-001-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26