IBN
Închide
Croitoru Ion Ion
Cuvinte-cheie (9): Maşini de producţie a peleţilor (1), anthropogenic factor (1), biological pollution (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Maşini de producţie a peleţilor
Chirnicinîi Victor, Croitoru Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Recomandări in realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Usatîi Agafia, Şaptefraţi Nicolae, Croitoru Ion, Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularities of Prut river ichtyofauna in 2016 study year
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Croitoru Ion, Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Diversitatea ihtiofaunei, raportul numeric şi extinderea ariilor de răspandire a unor specii de peşti din sectoarele mijlociu şi inferior al fl. Nistru
Usatîi Adrian, Crepis Oleg, Usatîi Marin, Şaptefraţi Nicolae, Cebanu Aureliu, Croitoru Ion, Bujor Aliona, Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Сравнительная морфо-функциональная характеристика гонад у самок Rutilus rutilus heckeli разных популяций
Фулга Нина, Тодераш Ион, Раилян Надежда, Usatîi Adrian, Русу Вадим, Croitoru Ion, Cebanu Aureliu
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Influenţa construcţiilor hidrotehnice în repartizarea spaţială a ihtiofaunei de albie a râurilor mici din Republica Moldova (după exemplul râului Cubolta)
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Croitoru Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(53) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repartizarea spaţial-temporară a speciilor indicatoare de peşti în aspectul estimării calităţii ecosistemului râului Bâc
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Rusu Vadim, Croitoru Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea fenotipică la unele specii de peşti din lacul de acumulare Ghidighici şi factorii determinanţi
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Fulga Nina, Rusu Vadim, Croitoru Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8