IBN
Închide
Dadu Ana Constantin
Cuvinte-cheie (19): Nistru. (1), bioproductivitate (1), reproducători (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric
Bulat Dumitru, Toderaş Ion, Fulga Nina, Bulat Denis, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Şaptefraţi Nicolae, Usatîi Adrian, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Cebanu Aureliu, Dadu Ana
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Comparative particularities between the ichtyofauna of Dniester and Prut rivers (territorial limits of Republic of Moldova)
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Fulga Nina, Crepis Oleg, Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Influence of polysaccharide based bioadditives on the index of production of grass carp (Ctenopharyngodon idella)
Dadu Ana
Institute of Zoology ASM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of polysaccharide based bioadditives on the index of production of grass carp (ctenopharyngodon idella)
Dadu Ana
Institute of Zoology ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tescovinei de struguri și a produselor levuriene la creșterea puietului de cosaș (Ctenopharyngodon idella)
Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика популяций рыб биоиндикаторов экологического состояния Кучурганского водохранилища
Crepis Oleg, Dadu Ana
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Fortificarea viabilităţii şi a indicilor de creştere a puietului de cosaş (Ctenopharyngodon idella) prin utilizarea tescovinei de struguri şi a bioproduselor levuriene
Usatîi Marin1, Dadu Ana1, Usatîi Agafia2, Chiseliţa Natalia2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grass carp and other phytophagous species of fish in fishing reservoirs
Dadu Ana
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9