IBN
Închide
Balan Diana
Cuvinte-cheie (28): cobalt (4), Piglets (3), ceruloplasmin (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Omiterea termenului de menținere a persoanei în calitatea de bănuit în calitate de temei legal de încetare a procesului penal prin prisma dreptului la un proces echitabil și a principiului non bis in idem
Dănoi Ion1, Puiu Eduard2, Balan Diana3
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Institutul Naţional al Justiţiei,
3 Curtea de Apel Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Locul dreptului la un mediu sănătos în sistemul drepturilor fundamentale ale omului
Dănoi Ion1, Cheptea Dumitru2, Balan Diana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Curtea de Apel Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind incheierea și efectele tranzacției judiciare
Dănoi Ion1, Cheptea Dumitru2, Balan Diana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Curtea de Apel Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra apariției și evoluției instituției avocaturii în spațiul românesc
Rusu Vitalie1, Balan Diana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Curtea de Apel Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика гематологических показателей крови поросят при использовании гидрата бромобисдиметилглиоксимато кобальт(III) различной концентрации
Балан Диана
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Prepararea si caracterizarea filmelor de ZnSnO prin metoda aerosol
Morari Vadim1, Curmei Nicolai2, Brincoveanu Oana3, Mesterca Raluca3, Balan Diana3, Rusu Elena1, Prodana Mariana3, Ursachi Veaceslav1, Enăchescu Marius3
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
3 Universitatea Politehnică din Bucureşti
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of MgxZn1-xO thin films by spin coating and aerosol deposition methods
Morari Vadim1, Brincoveanu Oana2, Mesterca Raluca2, Balan Diana2, Rusu Elena1, Zalamai Victor3, Prodana Mariana2, Ursaki Veacheslav1, Enachescu Marius2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние комплексного соединения кобальта на некоторые показатели метаболизма железа у поросят в раннем постнатальном онтогенезе
Балан Диана1, Цуркану Штефан1, Гуля Аурелиан2, Быркэ Мария2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Влияние комплексного соединения кобальта на некоторые гематологические показатели поросят в раннем постнатальном онтогенезе
Балан Диана
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Влияние хлорида кобальта (II) гексагидрат на некоторые показатели метаболизма железа поросят в раннем постнатальном онтогенезе
Балан Диана, Цуркану Штефан
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Bлияние новых комплексных соединений кобальта на некоторые гематологические показатели крови поросят раннего постнатального онтогенеза в сравнительном аспекте
Балан Диана
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(41) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa compuşilor cobaltului asupra indicilor metabolici ai ficatului la purcei în perioada postnatală timpurie
Balan Diana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(41) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Влияние комплексных соединений кобальта на показатели метаболизма железа поросят в раннем постнатальном онтогенезе
Балан Диана
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 16 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Problema riscurilor semnării acordurilor controversate privind Curtea Penală Internaţională
Suceveanu Natalia, Balan Diana, Buiuc Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14