IBN
Închide
Popovschi Lilia
Cuvinte-cheie (2): manganese(II) carboxylates (1), magnetic properties (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2010 - 1

MSP 36P Crystal structures of copper(II) nitrate containing imidazole and 4-chloro-or 4-bromo-2-[(2-hydroxyethylimino) methyl] phenol
Chumakov Yurii1, Tsapkov Victor I.2, Antosyak B.1, Popovschi Lilia2, Bocelli Gabriele3, Gulea Aurelian2, Palomares-Sánchez S.4
1 Institute of Applied Physics,
2 State University of Moldova,
3 Istituto dei Materiali per l' Elettronica ed il Magnetismo, CNR,
4 Facultad de Ciencias, UASLP, Mexico
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Перспективы использования некоторых координационных соединений Mn(II) для получения биомассы цианобактерии Spirulina platensis, обогащенной фикобилипротеинами
Рудик Валерий, Гуля Аурелиан, Бульмага Валентина, Efremova Nadejda, Popovschi Lilia
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Перспективы использования некоторых координационных соединений MN (II) для получения биомассы цианобактерии Spirulina platensis, обогащенной супероксиддисмутазой (Sod)
Рудик Валерий1, Гуля Аурелиан2, Бульмага Валентина, Efremova Nadejda1, Popovschi Lilia2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Laboratorul de Chimie Analitică al Institutului de Chimie, AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

In vitro antileukemia activity (HL-60 cells), of some 3d metal complexes. Chemical synthesis and structure – activity relationship
Gulea Aurelian1, Poirier Donald2, Roy Jenny2, Stavila Vitalie3, Bulimestru Ion1, Tsapkov Victor I.1, Bîrcă Maria1, Popovschi Lilia1
1 State University of Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval),
3 Rice University
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2006. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-066-6.
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnetic investigation of an unusual dissymmetric binuclear manganese carboxylate complex
Novitki Ghenadie1, Costes Jean-Pierre2, Popovschi Lilia3, Shova Sergiu3, Gulea Aurelian3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse,
3 State University of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(1) / 2006 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Magnetic investigation of an unusual disymmetric binuclear manganese carboxylate complex
Popovschi Lilia1, Costes Jean-Pierre2, Novitki Ghenadie1, Shova Sergiu1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS
Чугаевская конференция по координационной химии
2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6