IBN
Închide
Pogonea Ina
Cuvinte-cheie (69): imupurin (4), entomologic (3), COVID-19 (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Particularitățile tratamentului pneumoniilor comunitare la pacienții cu COVID-19.
Catcov Carolina1, Chişlaru Svetlana2, Pogonea Ina1, Bacinschi Nicolae1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf.Arhanghel Mihail“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Direcţiile strategice in tratamentul infecţiei COVID-19
Bacinschi Nicolae, Ţurcan Lucia, Stratu Ecaterina, Pogonea Ina, Podgurschi Lilia, Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicamentele și sucurile: interacțiuni și consecințe
Bacinschi Nicolae, Chianu Marin, Pogonea Ina, Chiriac Tatiana, Podgurschi Lilia, Mihalachi Maria, Caracaş Anastasia, Vasilache Eugenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Efectul diabetogen al medicamentelor
Chianu Marin, Pogonea Ina, Podgurschi Lilia, Ţurcan Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inoffensivity of imupurin in pregnancy
Pogonea Ina, Catcov Carolina, Ghicavîi Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Artropodele – o sursă bogată de medicamente
Catcov Carolina, Pogonea Ina, Ghicavîi Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Peculiarities of using drugs in the elderly
Ghicavîi Victor, Podgurschi Lilia, Pogonea Ina, Rakovski Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Noi medicamente imunocorectoare de origine entomologică.
Pogonea Ina1, Ghicavîi Victor1, Ghinda Serghei2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Jubileu. Profesorul universitar Victor Ghicavîi
Bacinschi Nicolae, Stratu Ecaterina, Gavriluţa Vadim, Ţurcan Lucia, Pogonea Ina, Podgurschi Lilia, Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(55) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 December, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Acţiunea entomopreparatelor asupra imunităţii umorale şi celulare
Ghicavîi Victor1, Pogonea Ina1, Bacinschi Nicolae1, Ghinda Serghei2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magneziul şi preparatele medicamentoase
Podgurschi Lilia, Ghicavîi Victor, Pogonea Ina, Ţurcan Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peptide din insecte – sursă de preparate cu acţiune antimicrobiană
Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Pogonea Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-44. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Apele minerale şi utilizarea lor raţională în gastroenterologie şi hepatologie
Podgurschi Lilia1, Ghicavîi Vitalie, Bacinschi Nicolae2, Pogonea Ina2, Baxan Ludmila2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Catedra ATI FPM USMF „N.Testemiţanu”.
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-48. Vizualizări-1200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peptide din insecte cu acţiune antivirală şi antitumorală
Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Pogonea Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul hipertensiunii arteriale la pacienţii de vârstă înaintată
Pogonea Ina, Ghicavîi Victor, Podgurschi Lilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Preparatele entomologice în tratamentul complex al hepatitei virale cronice
Bacinschi Nicolae1, Ghicavîi Vitalie1, Dumbrava Vlada-Tatiana2, Pogonea Ina2
1 Catedra ATI FPM USMF „N.Testemiţanu”.,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(324) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul complex cu imupurin al formelor simptomatice şi asimptomatice în HIV SIDA
Pogonea Ina, Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Popovici Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Acţiunea imunomodulatoare a imupurinului in vitro prin reacţia de formare a rozetelor
Pogonea Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea preparatelor entomologice în tratamentul complex al hepatitelor de diferită etiologie
Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Butorov Ivan, Pogonea Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutia maladiei HIV/ SIDA pe fondal de tratament cu un nou preparat entomologic – imupurin
Ivanov Elena1, Pogonea Ina1, Ghicavîi Victor1, Bacinschi Andrei1, Popovici Svetlana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Dispensarul Dermato-Venerologic Republican
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30