IBN
Închide
Chicuş Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2021 - 1

Educația în spiritul valorilor naționale și universale din perspectiva dialogului pedagogic
Chicuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Reformă și modernizare în educație
Chicuş Nicolae , Cuşcă Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile naţionale şi universale reflectate într-o nouă culegere
Chicuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Chicuş Nicolae , Cuşcă Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale structurii de vârstă și de sex a populației județului Iași (conform datelor reviziei a VIII-a, a. 1835)
Teterina Marina , Chicuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dinamica populatiei Sloboziei Bolohanului (1835-1850)
Chicuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

In Honorem Profesorului Ioan Caproşu
Chicuş Nicolae , Gonţa Gheorghe
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Serviciul sanitar al armatei române în perioada neutralităţii: probleme de pregătire teoretică şi practică
Chicuş Nicolae , Stoica Leontin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Oastea cu puteri nevăzute
Chicuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3-6(189-192) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9