IBN
Închide
Şumanschii Andrei
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2018 - 5

Imunoprofilaxia contra bolii newcastle în condiţiile reproducerii intensive a păsărilor
Balan Ion1 , Petcu Igor2 , Şumanschii Andrei2 , Demcenco Boris2 , Zestrea Nicolai2 , Gramovici Veaceslav3 , Roşca Fedosia2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 ,,Rai Plai Avicola” SRL
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul, importanţa şi efectele enzimelor digestive în nutriţia păsărilor
Petcu Igor , Balan Ion , Şumanschii Andrei , Roşca Fedosia , Zestrea Nicolai , Demcenco Boris , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific features of the digestion and the metabolism of birds
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Şumanschii Andrei12 , Demcenco Boris12 , Zestrea Nicolai12 , Roşca Fedosia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологическое действие недостатка и избытка витамина А в организме сельскохозяйственной птицы
Петку Игорь12 , Балан Ион12 , Шуманский Андрей 12 , Зестря Николай12 , Демченко Борис12 , Рошка Федор12 , Грамович Вячеслав12
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение ветеринарно-санитарного контроля безопасности кормов в птицеводстве
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Шуманский Андрей , Зестря Николай , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Взаимосвязь параметров питьевой воды и развитие микропаразитозов в промышленном птицеводстве
Шуманский Андрей , Балан Валериан , Зестря Николай , Демченко Борис , Рошка Федор , Гальцева E.
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достижения и перспективы развития племенного птицеводства в Республике Молдова
Шуманский Андрей , Балан Ион , Зестря Николай , Демченко Борис , Рошка Феодора , Гальцева E.
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кокцидиоз кур в условия х промышленного птицеводства
Демченко Борис , Балан Валериан , Шуманский Андрей , Зестря Николай , Рошка Федор , Гальцева E.
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Bilanţul activităţii de cercetare şi inovare în complexul avicol
Bîzgu Ion , Şumanschii Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective ale cercetărilor ştiinţifice în avicultură
Bîzgu Ion12 , Şumanschii Andrei12 , Nistorică Tatiana3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Uniunea Crescătorilor de Păsări din R. Moldova,
3 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Rezultatele creşterii crosurilor de pui broiler ROSS-308 şi COBB-500 în condiţiile R. Moldova
Bîzgu Ion , Şumanschii Andrei , Demcenco Boris
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты тестирования мясо-яичных пород кур импортируемых в Республику Молдова из Венгрии
Шуманский Андрей , Bîzgu Ion , Зестря Николай
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Contribuţii la ameliorarea găinilor mixte prin încrucişării de transformare
Bîzgu Ion1 , Şumanschii Andrei1 , Roşca Fedosia2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrubuţii la valorificarea calităţilor productive a crosurilor de pui broiler crescuţi în condiţiile Republicii Moldova
Şumanschii Andrei12 , Bîzgu Ion12 , Zestrea Nicolai12 , Demcenco Boris12
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Studiul dezvoltării sectorului avicol la nivel naţional şi internaţional
Şumanschii Andrei1 , Bîzgu Ion2 , Modvală Susana1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15