IBN
Închide
Rotaru Ilie
Cuvinte-cheie (82): Breed (15), Hybrid (10), genotype (10)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 10.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 1

  The scientific approach to swine breeding based on quantity increase and quality improvement of pork meat
Rotaru Ilie
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

  Recomandări privind utilizarea vierilor hibrizi și procedeelor tehnologice de înființare a fermelor în suinicultură
Rotaru Ilie, Cernev Ivan, Donică Iov, Secrieru Serghei
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-54-2
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Tendințe și perspective în producerea cărnii cu calități organoleptice, nutriționale și tehnologice superioare
Rotaru Ilie , Secrieru Sergiu , Cernev Ivan
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Efectul utilizării vierilor hibrizi în sporirea capacităţii de creştere şi dezvoltare a tineretului suin
Rotaru Ilie , Cernev Ivan
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Efectul utilizării vierilor hibrizi în creşterea potenţialului reproductiv a suinelor
Rotaru Ilie , Cernev Ivan
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 22 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evolution of pigs’ livestock and pork production in the world
Rotaru Ilie
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evolution of pigs’ livestock and pork production in the world
Rotaru Ilie
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2. 2018. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa tipului genetic şi grosimii stratului de slănină la capacitatea reproductivă a suinelor
Rotaru Ilie , Găină Efimia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 22 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Producerea şi consumul cărnii de suine pe plan naţional şi mondial
Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei , Găină Efimia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Productive performances of hybrids depending on genotypes of maternal and paternal forms of swine
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX. 2016. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

  Impactul utilizării diferitor genotipuri în ameliorarea calităţii carcaselor şi a cărnii la suine
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sistemul de creştere şi hibridare a suinelor în Republica Moldova
Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The swine productive capacity depending on used breeds for the hybrid production
Rotaru Ilie
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Creşterea producţiei de carne prin optimizarea masei corporale la sacrificarea suinelor
Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 July, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

  Calitatea cărnii şi grăsimii de porc în funcţie de genotip şi de masa corporală la sacrificarea animalelor
Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-48. Vizualizări-1383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Efectul ameliorării calităţii carcaselor la suine în funcţie de genotipul vierului terminal
Secrieru Serghei , Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestarea calităţilor reproductive la suine de diferite genotipuri în condiţii intensive de exploatare a animalelor
Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The effect of using Pietrain breed on improving carcass quality on pigs
Rotaru Ilie
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVI. 2013. București, România. ISSN 2285-5750, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

  Evaluarea biologică a calităţii ţesutului muscular la porcine
Secrieru Serghei , Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Muscle content in pig carcasses of different genotypes
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Muscle content in pig carcasses of different genotypes
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

  Creşterea producţiei de carne prin utilizarea hibridării în suinicultură
Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Results and perspectives in improving and using breeds of swine in the Republic of Moldova
Harea Vasile , Rotaru Ilie
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(54) / 2011 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Caracteristica comparativă a indicilor hematologici, biochimici şi a conţinutului de aminoacizi la hibrizii de suine
Rotaru Ilie1 , Moraru Petru2 , Secrieru Serghei1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Întreprinderea pentru reproducţia şi îngrăşarea porcinelor SRL «Vegecom»
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Visions and perspectives of producing qualitative meat in ecological conditions of swine exploitation
Rotaru Ilie
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(52) / 2009 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Principles in impoving the pig’s breeds in the center of selection and hibridization from Republic of Moldova
Rotaru Ilie1 , Harea Vasile2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 I.S Moldsuinhibrid
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(51) / 2008 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Probleme şi necesităţi in diversificarea şi conservarea resurselor genetice de suine
Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28