IBN
Închide
Eremia Nicolae
Cuvinte-cheie (136): sugar syrup (6), honey (5), Bees (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Conținutul micro-, macroelementelor și prezența metalelor grele în sol, flori și miere de tei, albine
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cодержание аминокислот в меде и цветках белой акации с разных почвено-климатических зон Республики Молдова
Еремия Николай1 , Кошелева Ольга2 , Катарага Иван1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea mierii poliflore de albine din diverse zone a Republicii Moldova
Mardari Tatiana , Eremia Nicolae
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii morfometrici ale albinelor carpatice locale și de import
Eremia Nicolae , Cataraga Ivan
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor factori externi asupra compoziţiei și eficienţei terapeutice a propolisului
Tincu Serghei1 , Macaev Fliur2 , Dezmirean D.3 , Eremia Nicolae4 , Znagovan Alexandru1 , Botnaru Aida1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(45) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici a propolisului
Eremia Nicolae1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea imunomodulatorului şi aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară
Eremia Nicolae , Caisîn Larisa , Cataraga Ivan , Coleleva Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние суспензии хлореллы и кормовой добавки на зимостойкость пчелиных семей
Еремия Николай1 , Нейковчена Юлия2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Utilizarea fînajului în hrănirea tăurașilor de prăsilă
Karpenea M.1 , Crasocico Piotr1 , Eremia Nicolae2 , Șleahtunov V.1 , Karpenea S.1 , Podrez V.1 , Karpenea A.1
1 Academia de Stat de Medicină Veterinară din Vitebsc,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биорегулятора на рост и продуктивность пчелиных семей
Еремия Николай
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Conţinutul aminoacizilor în mierea de floarea-soarelui
Eremia Nicolae1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Conţinutul aminoacizilor în mierea de salcâm
Eremia Nicolae , Chiriac Angela , Sarî Nella
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa bioregulatorului natural și a aditivilor nutriționali la iernatul familiilor de albine
Eremia Nicolae1 , Chiriac Angela1 , Ivanova Raisa2 , Maşcenco Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раннелетние нектаропыльценосные растения Чувашии
Скворцов А.1 , Семенов В.1 , Еремия Николай2
1 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, Россия ,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Особенности технологии кочевого пчеловодствa
Еремия Николай , Modvală Susana , Еремия Нина
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Cercetări privind efectul utilizării unor biostimulatori apicoli naturali asupra prolificității mătcilor și stării de sănătate a familiilor de albine
Pătruică Silvia1 , Eremia Nicolae2 , Moț Daniela1 , Buzamăt Genoveva1 , Mihonesc Marius1
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii fizico-chimici şi limitele elementelor toxice in mierea de albine
Eremia Nicolae , Naraevscaia Ina , Chiriac Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 July, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile tehnologiei stupăritului pastora
Eremia Nicolae , Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remediu pentru terapia strongiloidozei şi stării imunodeficitare la porci
Iatusevici Anton1 , Samsonovici V.2 , Crasocico Piotr2 , Eremia Nicolae3
1 Academia de Stat de Medicină Veterinară din Vitebsc,
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S.N. Vyshelessky,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul utilizării bioregulatorului „Moldstim” în hrana albinelor
Eremia Nicolae1 , Chiriac Angela1 , Pătruică Silvia2 , Ivanova Raisa3 , Maşcenco Natalia3 , Zagareanu Andrei4
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
4 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43