IBN
Închide
Eremia Nicolae Gheorghe
Cuvinte-cheie (66): Elemente toxice (3), Indici fizico-chimici (3), sugar syrup (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Conţinutul aminoacizilor în mierea de floarea-soarelui
Eremia Nicolae1, 2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Conţinutul aminoacizilor în mierea de salcâm
Eremia Nicolae, Chiriac Angela, Autor Nou
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa bioregulatorului natural și a aditivilor nutriționali la iernatul familiilor de albine
Eremia Nicolae1, Chiriac Angela1, 2, 2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раннелетние нектаропыльценосные растения Чувашии
Скворцов А.1, Семенов В.1, Eremia Nicolae2
1 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, Россия ,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Особенности технологии кочевого пчеловодствa
Eremia Nicolae, , Eremia Nina
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Indicii fizico-chimici şi limitele elementelor toxice in mierea de albine
Eremia Nicolae, , Chiriac Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 July, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea aditivului nutriţional in hrana stimulatoare a albinelor in perioada de primăvară
Eremia Nicolae,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Breeding and reproduction of local Carpathian bees
Eremia Nicolae1, 1, 2, 1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Biotechnology in Animal Husbandry and Veterinary Medicine of M.A.F.I.
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragmente din istoria şi rezultatele obţinute de colaboratorii facultăţii de zootehnie şi biotehnologie
Eremia Nicolae
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of feed additive VITACORM AD-1 to stimulate resistance to wintering of bee families
Eremia Nicolae, , Chiriac Angela
State Agrarian University of Moldova
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea aditivilor furajeri în nutriţia albinelor în perioada de toamnă şi primăvară
Eremia Nicolae1, 2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Activitatea, organizarea şi structura facultăţii de zootehnie şi biotehnologii
Eremia Nicolae
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aditiv furajer multienzimatic pentru viţei
1, Eremia Nicolae2, 1, Antonova Zoia1, 1, 1, 1, Curbat Irina1
1 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S.N. Vyshelessky,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica efectivului familiilor de albine şi a suprafeţelor pomilor fructiferi în Republica Moldova
Eremia Nicolae, ,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrănirea stimulatoare a albinelor cu utilizarea aditivului furajer Praimix Bionorm K (sinbiotic complex
Eremia Nicolae, , Eremia Nina, ,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de utilizare a suplimentului complex de vitamine şi minerale în baza cretei furajere cu fosfolipide de rapiţă
1, Eremia Nicolae2, 1, 1, Antonova Zoia1, 1
1 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S.N. Vyshelessky,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Eremia Nicolae, , ,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Eremia Nicolae, , ,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Studiul caracterelor morfo-productive ale albinelor lucrătoare de la stupina „Albinărie”
Eremia Nicolae,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Elaborarea compoziţiei si analiza unei forme adezive cu conţinut de extract din propolis
1, Autor Nou1, Eremia Nicolae2, 3, 1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Chimie al AŞM
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23