IBN
Închide

50Publicaţii

219Descărcări

17016Vizualizări

Eremia Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 29. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2022 - 2

Propolis extracts from central zone of Moldova as an accessible and alternative therapeutic raw material
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duca Gheorghe1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slănină Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind utilizarea vierilor hibrizi și procedeelor tehnologice de înființare a fermelor în suinicultură
Rotaru Ilie, Cernev Ivan, Donică Iov, Secrieru Serghei
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
, Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-54-2
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Conținutul micro-, macroelementelor și prezența metalelor grele în sol, flori și miere de tei, albine
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cодержание аминокислот в меде и цветках белой акации с разных почвено-климатических зон Республики Молдова
Еремия Николай1 , Кошелева Ольга2 , Катарага Иван1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea mierii poliflore de albine din diverse zone a Republicii Moldova
Mardari Tatiana , Eremia Nicolae
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrănirea stimulatoare a albinelor cu chitosan natural polidispers
Eremia Nicolae1 , Cataraga Ivan1 , Coșeleva Olga1 , Pogrebnoi Serghei2 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii morfometrici ale albinelor carpatice locale și de import
Eremia Nicolae , Cataraga Ivan
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor factori externi asupra compoziţiei și eficienţei terapeutice a propolisului
Tincu Serghei1 , Macaev Fliur2 , Dezmirean D.3 , Eremia Nicolae4 , Znagovan Alexandru1 , Botnaru Aida1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(45) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-Chemical Properties of Honey and Sunflower Flowers of Various Soil and Climatic Zones of The Republic of Moldova
Eremia Nicolae1 , Kosheleva О.21 , Neicovcena Irina2 , Makaev Fliur3
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Comrat State University,
3 Institute of Chemistry
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici a propolisului
Eremia Nicolae1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea imunomodulatorului şi aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară
Eremia Nicolae , Caisîn Larisa , Cataraga Ivan , Coleleva Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние суспензии хлореллы и кормовой добавки на зимостойкость пчелиных семей
Еремия Николай1 , Нейковчена Юлия2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Utilizarea fînajului în hrănirea tăurașilor de prăsilă
Karpenea M.1 , Crasocico Piotr1 , Eremia Nicolae2 , Șleahtunov V.1 , Karpenea S.1 , Podrez V.1 , Karpenea A.1
1 Academia de Stat de Medicină Veterinară din Vitebsc,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биорегулятора на рост и продуктивность пчелиных семей
Еремия Николай
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Conţinutul aminoacizilor în mierea de floarea-soarelui
Eremia Nicolae1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Conţinutul aminoacizilor în mierea de salcâm
Eremia Nicolae , Chiriac Angela , Sarî Nella
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa bioregulatorului natural și a aditivilor nutriționali la iernatul familiilor de albine
Eremia Nicolae1 , Chiriac Angela1 , Ivanova Raisa2 , Maşcenco Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раннелетние нектаропыльценосные растения Чувашии
Скворцов А.1 , Семенов В.1 , Еремия Николай2
1 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, Россия ,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Особенности технологии кочевого пчеловодствa
Еремия Николай , Modvală Susana , Еремия Нина
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Cercetări privind efectul utilizării unor biostimulatori apicoli naturali asupra prolificității mătcilor și stării de sănătate a familiilor de albine
Pătruică Silvia1 , Eremia Nicolae2 , Moț Daniela1 , Buzamăt Genoveva1 , Mihonesc Marius1
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52